Hoppa till innehållet

Terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer

Inom det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer stöder och vårdar man familjer som väntar barn eller har barn under ett år, och har bekymmer med interaktionen med spädbarnet.

Väntan på spädbarnet och dess födsel för ofta med sig oförväntat stora omvälvningar. Spädbarnets mamma eller pappa kan uppleva osäkerhet, oro, ångest eller depression under väntetiden eller efter att barnet fötts. Spädbarnet kan gråta, vara oroligt, svårt att lugna och det kan vara svårt att få det att sova och äta. Familjens samlevnad och vardag kan i den nya livssituationen försvåras av många orsaker.

På mottagningen för spädbarnsfamiljer erbjuds mångsidigt psykoterapeutiskt arbete som utgår från familjens behov. Målet är att stärka föräldraskapet och stödja interaktionen mellan spädbarnet och föräldrarna samt en gynnsam utveckling hos spädbarnet. Föräldrarna får möjlighet att arbeta på sitt föräldraskap samt sin relation till spädbarnet, partnern och andra närstående.

Arbetsformerna utgörs av bland annat mamma-baby-, pappa-baby-träffar, par- och familjeträffar samt nätverksmöten. Vid behov ordnas också hembesök. Man strävar efter att ordna förälder-spädbarnsgrupperna i mån av möjlighet. Man kan anhålla om servicen vid mottagningen för spädbarnsfamiljer i det egna bostadsområdet.

Läs mer:

Arbete med spädbarnsfamiljer

21.01.2020 09:11