Hoppa till innehållet

Medling i familjefrågor


Föräldrarna kan söka hjälp och stöd för medling i familjefrågor när det uppstår konflikter i familjen. Medlingen är avsedd för barnfamiljer där föräldrarna funderar på skilsmässa. Också familjer som redan separerats och som försöker anpassa sig till den nya livssituationen kan söka till medlingen.

Läs mer: Medling i familjefrågor (pdf) (på finska)21.07.2020 14:07