Hoppa till innehållet

Stöd för en annan familj?

Många människor känner glädje i vardagen av att hjälpa andra. I Helsingforsregionen finns många familjer och barn som behöver stöd. Om du har balans i din egen vardag – på egen hand, med en partner eller familj – kan volontärarbete vara en extra krydda och meningsfull sysselsättning i ditt liv. 

Till exempel Helsingfors stad ger möjlighet att delta i frivilligverksamhet, till exempel att bli stödperson eller stödfamilj. Att bli fosterfamilj är ett krävande och värdefullt arbete där målet är att ge ett barn eller en ung person med utmanande utgångspunkter en trygg och stabil uppväxtmiljö. Du kan ansöka om att bli fosterfamilj via Helsingfors stad eller till exempel via  Diakonissanstalten. Helsingfors stad utbildar fosterfamiljer på finska. Du kan delta i utbildningen oberoende av modersmål, men det krävs att du har goda kunskaper i finska. Till exempel kan en svenskspråkig familj som genomgått utbildningen bli fosterfamilj för ett svenskspråkigt barn.

En frivillig stödperson träffas en barnfamilj


Frivilligarbete som fokuserar på att stöda familjer och barn kan göras i mindre eller större skala. Det krävs i allmänhet att man binder sig 1–3 år om man till exempel vill vara stödfamilj eller fosterfamilj. Det krävs emellertid inga specialkunskaper utan det viktigaste är ett tryggt och balanserat föräldraskap. För detta betalas även ett arvode och kostnadsersättningar. Det erbjuds i allmänhet också utbildning och stöd för diverse frivillig stödverksamhet. Även Diakonissanstalten i Helsingfors (på finska), HelsingforsMissionen och många organisationer har möjlighet att hjälpa och stöda familjer, barn och unga samt människor i olika livssituationer

 17.01.2020 14:30