Hoppa till innehållet

Telefontjänster

I brådskande situationer går det också att få hjälp via telefon.


 Hälsorådgivning

En kundbetjänare

Hälsovårdarna och sjukskötarna vid hälsorådgivningen betjänar helsingforsarna dygnet runt på numret 

09 310 10023

Ring rådgivningstelefonen när du behöver vårdanvisningar.


Rådgivningsbyråns telefontjänst

En kundbetjänare

Tidsbeställning och information på numret:

09 3105 5530

På detta nummer kan du

  • boka mottagningstid till en hälsovårdare och en läkare vid rådgivningsbyrån
  • fråga hälsovårdaren om råd
  • avboka din mottagningstid på en rådgivningsbyrå

Vi använder återuppringningstjänst. Om vi inte genast kan besvara ditt samtal, ringer vi upp dig så snabbt som möjligt.

 


 Mun- och tandhälsovårdens tidsbokning


09 3105 1400

Mun- och tandhälsovårdens centraliserade tidsbeställning är öppen må–fr kl. 8–15. Via tjänsten kan du boka en tid till en mun- och tandhälsovårdsmottagning eller avboka en bokad tid.

Mun- och tandhälsovårdens tidsbokning har också en återuppringningstjänst. Om personalen inte kan besvara ditt samtal direkt ringer de upp dig så snart som möjligt.

Under kvällar, lördagar, söndagar och helgdagar betjänar jourtidsbokningen på nummer 09 310 4999.

 


 Socialjour

En familj med problem

Varje dag dygnet runt.

0206 96006

  • Socialjouren hjälper i socialvårdens krissituationer på kvällar och veckoslut.
  • Jouren tar hand om uppgifter som kräver socialmyndighetens omedelbara handlingar.
  • Den viktigaste uppgiften är det akuta socialarbetet inom barnskyddet.
  • Under tjänstetid ska du i första hand vända dig till familje- och socialservicen i ditt egna bostadsområde eller vid den svenska motsvarande servicen.

 


 

Krisjour

En familj i en livskris

Varje dag dygnet runt.

09 3104 4222

  • Krisjouren ger akut krishjälp i plötsliga kriser, t.ex. då en anhörig dör plötsligt, i våldsituationer, i allvarliga olyckor eller sjukdomsfall och vid eldsvåda.
  • Akut krishjälp är kortvarig hjälp: 1-5 klientmöten, krishjälp per telefon samt bedömning och ordnande av fortsatt hjälp.

 


 

Giftinformationscentralen

Giftiga ämne

09 471 977

Giftinformationscentralen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Centralen besvarar frågor gällande vård av akuta förgiftningar samt svarar på förfrågningar i förebyggande syfte.

 


 

Helsingfors-info

Helsingfors-info betjänar stadens invånare och besökare. Tjänstens servicerådgivare handleder och ger råd i frågor som gäller Helsingfors stad och dess tjänster.

Finska, Svenska, Engelska: 

09 310 11 11126.10.2020 14:35