Hoppa till innehållet

Ungdomar (under 16 år)


På den här sidan kan föräldrar hitta information om puberteten och tjänster som erbjuds för tonåringar och deras föräldrar. På Ungdomarnas Helsingfors hittar du information för självständiga 16-29 åringar (på finska).

Tonåren är minst sagt en händelserik period i livet. Att vara tonåring är att gå från att vara barn till att bli vuxen. Puberteten är en naturlig utvecklingsfas, man kan varken påskynda eller dämpa processen. Vanligtvis börjar puberteten med en fysisk förändring. Tonårens sexualitet tilltas och intresset för det egna eller andra könet väcks. Efter de fysiska förändringarna kommer den emotionella och intellektuella utvecklingen.

Ungdomar.

Det är vanligt att tonåringen får känslovågor som inte kan kontrolleras. Nu förstår tonåringen mera, hen kan diskutera och argumentera. Hen söker sin plats och provar sig fram. De hastiga förändringarna kan vara överväldigande både för tonåringen och för omgivningen. Därför är det normalt och förståeligt att det uppstår konflikter mellan tonåringen och föräldrarna. Som förälder får man se till sitt föräldraskap och finna nya sätt att upprätthålla en fungerande växelverkan med sitt barn. Däremot är det ytterst viktigt att föräldrarna är närvarande, finns till och kan stöda tonåringen i vardagen. Att vara intresserad av och medveten om tonåringens liv är lika viktigt som att lita på sin tonåring och låta hen söka sig nya intryck, nya relationer och nya hamnar. Tonåringen behöver föräldrarnas förståelse, acceptans och närhet, men också gränser och konsekvenser.

I mångt och mycket handlar tonårstiden om att bli självständig och skapa sin egen identitet. Och det är just sökandet efter en identitet som kan föra oss in på diverse krokiga vägar under resan.


 > Podden Ungaundrar01.06.2021 13:33