Hoppa till innehållet

Unga och fritid

För unga är fritid särskilt viktigt för den egna uppväxten och utvecklingen. Den är meningsfull och möjliggör självständighet och experiment samt vänskapsförhållanden som är viktiga för ungdomar. Idag kan vänner eller kompisar på nätet vara lika betydelsefulla för ungdomar som möten i det verkliga livet.

En unge på fritid.

Elektronik hör till livet och är en allt naturligare del av vardagen. Det gäller att överväga begränsning av användning av sociala medier eller spel om det tar för mycket tid från allt annat eller stör vardagen. Många familjer har kommit överens om gemensamma spelregler, såsom telefonparkeringar, skärmtid och speltid.

För föräldrar kan de egna ungdomarnas uppväxt och fritid kännas oroväckande. Föräldrarnas uppgift är att skapa tillit och förståelse för det egna barnet. Eventuell oro kan minskas genom att man har en diskuterande och lyssnande kontakt med de egna ungdomarna och deras upplevelsevärld. De unga bör kunna testa sina egna sociala färdigheter och moraluppfattningar utan föräldrarnas ständiga närvaro.
28.10.2020 15:34