Hoppa till innehållet

Unga och rusmedel

Som föräldrar bör vi lära oss att identifiera om ändringar i våra barns beteende är förknippade med deras utveckling eller om det fråga om något annat – såsom rusmedel eller narkotika. 

Alkohol, cigaretter och narkotika.


Narkotika är idag ett av de största problemen som föräldrarna borde bekymra sig över. Undersökningar visar att ungdomar har en mera godkännande attityd till cannabis än tidigare. Det är lätt att få tag på droger, i synnerhet cannabis, via kompisar eller okända människor på gatan. Ungdomars knarkexperiment leder inte automatiskt till beroende även om risken finns och det är något som föräldrarna bör ingripa i. Det är inte enbart medlet som framkallar beroende utan processen består av talrika faktorer. 


Tydliga larmsignaler om missbruk är om den unga personen ter sig oredig och berusad, trög eller alternativt hyperaktiv och nervös, om hans eller hennes blick tycks stå stilla eller om ögonen rodnar. Frånvaro från hemmet utan förklaring kan öka till följd av missbruk. Missbruk ökar också behovet av pengar och då kan det hända att det försvinner saker eller pengar hemifrån. Om du upptäcker att den unga personen har drogtillbehör bland sina saker är hen antingen langare eller knarkare. Om ditt barn använder knark är det av största vikt att söka hjälp i tid.
24.07.2020 10:53