Hoppa till innehållet

Unga och skola

Skolgång skapar rytm i den ungas vardag under uppväxt med lärdom och dagsprogram som stöder utvecklingen. Den unga lever i ett skede där hen är föremål för förväntningar från många håll: man borde hinna umgås med vänner, gå i skola och syssla med andra fritidsintressen. Föräldrarna och skolan har i uppgift att stödja de unga med skolgången genom att uppmuntra och vara intresserade av deras vardag, hjälpa dem med studier och uppmuntra dem till egen aktivitet. Tydliga överenskomna rutiner är viktiga. De underlättar och stöder en smidig vardag. Många dagliga saker, såsom läxor, hemkomsttider och läggdags, orsakar lätt gräl i familjer, om man upprepade gånger måste ta upp dem i diskussion.

Tillräckligt med vila, mångsidig kost, frisk luft och socialt umgänge bildar en god grund för den ungas vardag i skolan och gör att man orkar. Om man sover för lite eller lider av olika slags sömnstörningar är man tröttare på dagen. Hos unga kan detta komma till uttryck i form av orolighet och koncentrationssvårigheter.

Unga i skola.

De ungas skolmotivation kan variera under åren i grundskolan. Motivationen eller bristen på den beror bland annat på förändringar i kompisrelationer, sällskapande, osäkerhet på egna framtidsmål och eventuella erfarenheter av mobbning. Idag gäller mobbning inte längre bara i skolan utan kan också förekomma under fritidsaktiviteter eller i sociala medier. Vuxna ska alltid ingripa i mobbning och osakligt bemötande och ta upp det med de unga.

Föräldrarna ska själva vara aktiva om de är oroliga för de ungas skolgång eller hälsa. I skolan finns en mångprofessionell arbetsgrupp med ansvar för elevvården. Föräldrarna kan ta kontakt med läraren, rektorn, skolpsykologen, kuratorn eller hälsovårdaren för att diskutera sina bekymmer.
24.07.2020 10:55