Hoppa till innehållet

Utmaningar med unga i hemmet

Utmaningar med unga i hemmet

Svall som hör till tonåren kommer till uttryck på många nivåer. För ungdomarna själva är ändringar i den egna kroppen och det egna sinnet de påtagligaste. Deras närkrets, föräldrar och syskon, stöter på deras humor- och känsloförändringar i den delade vardagen. Också oväntade och även överraskande förändringar i kompisrelationer är möjliga när de ungas experimentlust i fråga om sällskapande, rusmedel eller gränser och regler väcks. Det kan vara svårt för föräldrar att upprätthålla kontakten med den unga personen om känslosvallen är kraftiga och den unga personen utmanar föräldrarna. Föräldrarna har som uppgift att lära ut viktiga känslofärdigheter till de unga och sätta trygga gränser.

Familjer är tvungna att anpassa sina vanor eller regler efter barnens ålder. Trots det kan det uppstå tvister mellan föräldrar och barn exempelvis om kompisar, hemkomsttider, läggdags, friheter och ansvar. Familjen kan också drabbas av andra kriser i livet, såsom skilsmässa, arbetslöshet eller en allvarlig sjukdom, som har en stor inverkan på alla familjemedlemmar.

Atmosfären där hemma kan tidvis vara spänd och den unga personens beteende väcka osäkerhet och känslosvall. Ungdomar har dock också många fina egenskaper som inte får förbises. De kan vara öppna, energiska, positiva, uppfinningsrika, godhjärtade, kreativa, sociala, uppmuntrande, känslomässiga eller ha sinne för humor eller eventuellt någon specialfärdighet.

Ungdomsåren är för många en tid av osäkerhet och ungdomar kan vara särskilt känsliga för negativ respons. Därför är det viktigt att ge dem tillräckligt med positiv feedback och positivt stöd.

Det är lättare att hålla gränserna om man endast fokuserar på det viktigaste och inte har för många regler att övervaka. När man funderar på och kommer överens om reglerna gäller det att komma ihåg att de inte heller finns där endast för begränsning utan möjliggör en fridfull samlevnad. Tydliga förväntningar hjälper alla att göra rätt och lyckas.
30.10.2020 16:05