Hoppa till innehållet

Beslutsfattande

Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd ansvarar tillsammans med Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor, som lyder under nämnden, för stadens social- och hälsovårdstjänster (dock inte för barndagvården) i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen.

Nämnden har 13 ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Minst en ledamot och dennes ersättare ska vara från den svenska språkgruppen.