Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden, som har en sektion, ansvarar för social- och hälsovårdssektorns viktigaste beslut. Nämnden har 13 ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Minst en av ledamöterna samt hens ersättare är från den svenska språkgruppen. Nämndens ledamöter och ersättare väljs av stadsfullmäktige.  

Nämndens ordförande är biträdande borgmästare Daniel Sazonov (saml.).


Ledamot Personlig ersättare
Daniel Sazonov (Saml.)
ordförande
daniel.sazonov@hel.fi
Laura Varjokari (Saml.)
laura.varjokari@gmail.com
Seija Muurinen (Saml.)
Sami Heistaro (Saml.)
heistaro@hotmail.com
Maaret Castrén (Saml.)
maaret.castren@gmail.com
Yaron Nadbornik (Saml.)
Matti Niiranen (Saml.)
matti@mattiniiranen.fi
Nea Nättinen (Saml.)
nea.nattinen@kokoomusopiskelijat.fi
Kati Juva (Gröna)
juva.kati@gmail.com
Ahto Apajalahti (Gröna)
ahto.apajalahti@iki.fi
Minna Lindgren (Gröna)
minna.lindgren69@gmail.com
Touko Niinimäki (Gröna)
touko.niinimaki@gmail.com
Oula Silvennoinen (Gröna)
oula.silvennoinen@helsinki.fi
Vilja Alanko (Gröna)
Pentti Arajärvi (SDP)
vice ordförande
pentti@arajarvi.fi
Nelli Nurminen (SDP)
Sinikka Vepsä (SDP)
sinikka.vepsa@elisanet.fi
Antti Hytti (SDP)
antti.hytti@nuoretkotkat.fi
Samuel Adouchief (VF)
samuel.adouchief@gmail.com
Meri Valkama (VF)
meri.valkama@gmail.com
Mikko Paunio (Sannf.)
mikko.paunio@outlook.com
Johanna Valkeavirta (Sannf.)
johanna.valkeavirta@gmail.com
Laura Korpinen (Sannf.) Rauli Franssila (Sannf.)
Eva Biaudet (SFP)
eva.biaudet@eduskunta.fi
Björn Månsson (SFP)
bjorn.mansson@sfp.fi


Sekreterare för nämnden är förvaltningsexpert Veera Komulainen tfn 09 310 36594. Ytterligare information om nämndens beslut lämnas av registratorskontoret.

Social- och hälsovårdsnämndens sammanträdestider.