Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdssektionen

Social- och hälsovårdsnämndens sektion handhar sektorns vissa ärenden som gäller ändringssökande samt övriga myndighetsärenden.

Sektionen har 9 ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna väljs av stadsstyrelsen.

Ledamöter

Sektionens ordförande är Kati Juva. Vice ordförande är Pia Hytönen.

Ledamot
Personlig ersättare
Pia Hytönen (Saml.)
vice ordförande
piahytonen@hotmail.com
Mukhtar Abib
Mikko Savelius  (Saml.)
mikko.savelius@gmail.com
Emilia Knaapi
emilia.knaapi@gmail.com
Kati Juva (Gröna)
ordförande
juva.kati@gmail.com
Leena Riittinen
leena.riittinen@vihreat.fi
Jari J. Marjanen (Gröna)
jj.marjanen@vihreat.fi
Sonja Alanko
sonja.alanko@vihreat.fi
Marko Lindfors (SDP)
marko1lindfors@hotmail.com
Katariina Styrman
katariina.styrman@gmail.com
Mira-Veera Auer (Vf.)
auermir@gmail.com
Reko Ravela
rekoravela@gmail.com
Edina Bilajac (Vf.)
edina.bilajac@gmail.com
Seppo Paakkinen
sp@subbuteopeli.fi
Aleksi Niskanen (Sannf.)
aleksi.niskanen@eduskunta.fi
Anne-Mari Säteri
am.sateri@gmail.com
Tuulikki Vuorinen (KD)
tuulikki.vuorinen@kotikone.fi
Elie El-Khouri
info@elie.fi

Befogenheter för social- och hälsovårdsnämndens sektion

Social- och hälsovårdsnämndens sektion, om inte något annat är föreskrivet, beslutar om

  1. fall då den som saken gäller krävt att ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare ska föreläggas det kollegiala organ som förordnats av kommunen, dock inte då det är fråga om en begäran om omprövning som baserar sig på kommunallagen
  2. en i lagen om missbrukarvård avsedd framställning hos förvaltningsdomstolen om att en person på grund av våldsamhet ska förordnas till vård oberoende av sin vilja.

Sammanträden

Sektionsmöten hålls torsdagar kl. 16.30 i Berghälls ämbetshus konferensrum 1, Andra linjen 4 A 3:e vån., 00530 Helsingfors.

2021

14.1, 28.1, 11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5, 27.5, 17.6, 1.7

5.8, 19.8, 2.9, 16.9, 30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 16.12

Kontaktuppgifter

Social- och hälsovårdsnämndens sektions sekreterare:

Birgitta Kimari tfn 09 310 60208
Kitta Peura tfn 09 310 58384