Suoraan sisältöön

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster förnyas


Social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors förnyas. Servicen koncentreras till tre slags centraler som erbjuder omfattande tjänster under ett och samma tak.

1. Familjecentralerna erbjuder basservice för barnfamiljer samt tjänster för tidigt respektive särskilt stöd. I tjänsteutbudet ingår rådgivningstjänster, hemservice, talterapi, familjerådgivning, fysioterapi och barnskydd.

Östergatans familjecenter
Berghälls familjecenter
Nordsjö familjecenter

2. Centralerna för hälsa och välbefinnande
erbjuder hälsovårds- och socialtjänster för personer i arbetsför ålder. I tjänsteutbudet ingår hälsostationstjänster, tandvård, psykiatriska tjänster och missbrukartjänster, tjänster inom socialt arbete och social handledning för unga och vuxna, rehabilitering och tjänster för funktionshindrade samt laboratorietjänster.

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande.
Nordsjö central för hälsa och välbefinnande.

Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande öppnar enligt uppskattningarna under slutet av våren 2020. 

Frågor och svar angående Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande.

3. De mångsidiga servicecentralerna erbjuder tjänster för äldre och personer med många sjukdomar. Centralerna tjänar som mötesplatser med låg tröskel där klienterna får hjälp med olika behov och problem i takt med att deras funktionsförmåga blir sämre.

Det kommande nya datasystemet Apotti ska utnyttjas som ett verktyg i servicereformen.

Tidsschemat för reformen


Varför förnyas tjänsterna?

Vi vill vara modiga och förnya social- och hälsovårdstjänsterna. Utgångspunkten är att klienternas behov kan identifieras bättre än tidigare och servicen riktas mera exakt. Vi har som mål att förbättra tillgången till service, klientupplevelsen, effektiviteten och produktiviteten. Avsikten är att tjänsterna är lätta att använda.

Videointervju med Pia Panhelainen (på finska): Helsingfors social- och hälsovårdstjänster förnyas