Suoraan sisältöön

ODA – Egenvårdstjänster

Projektet ODA (Egenvård och digitala mervärdestjänster) digitaliserar social- och hälsovårdstjänsterna

I projektet ODA omvälvs den nuvarande verksamhetsmodellen för social- och hälsovården där man ska stå i kö, boka tider per telefon och besöka mottagningar. Inom ODA bygger man upp en elektronisk och nationell servicehelhet som stödjer själv- och egenvården. I takt med ODA får man social- och hälsovårdstjänster snabbt och lättillgängligt dygnet runt. ODA kombinerar experternas expertis med den information som klienten själv tagit fram.
 

ODA-tjänsterna för klienter

Välbefinnandeundersökningar och -träningar: Bedömning av den egna helhetssituationen och risker som hotar välbefinnandet. Information om hur du själv kan förbättra ditt välbefinnande och minska risker. En egenvårdsplan och elektronisk träning stödjer förändringen. Vid behov blir du hänvisad till vård.
Intelligenta symtombedömningar: Hjälp att lösa enskilda hälsoproblem. Du får en handlingsrekommendation och blir hänvisad till en ändamålsenlig tjänst.
Intelligenta bedömningar av välbefinnande: Bedöm din egen eller en närstående persons rätt att få service. Du får instruktioner för upprätthållande och utveckling av funktionsförmågan samt vid behov handledning i utarbetandet av en ansökan.
Välbefinnandeplan för personer i behov av långvarig vård eller service: Målen för vården och servicen, medel och uppföljning. Grundar sig på mål som du själv sätter upp och den vård eller tjänst som du planerar tillsammans med en hälsovårdsexpert.

Alla bedömningar och all handledning bygger på dina egna uppgifter och är därför alltid tillförlitlig och personlig. Experterna har mer tid för dig när de på mottagningen inte fokuserar på att fylla i formulär utan på att lyssna på dig. Om du inte kan använda elektroniska tjänster har du förstås fortfarande också de traditionella telefontjänsterna och mottagningarna till ditt förfogande.

Läs mer:

ODA på Kommunförbundets webbplats
Blogg om ODA-projektet