Suoraan sisältöön

Tidsschemat för reformen

År 2016
• Inleddes försöket med rådgivningskontroller av barn i tre års ålder på daghem. Avsikten är att utvidga försöket inom södra Helsingfors.
• Testades modellen med ansvarspersoner på Nordsjö hälsostation. 

År 2017
• Den första familjecentralen öppnar sina dörrar i Östra centrum. Renoveringen torde bli färdig i april och centralen tas i bruk under sommaren.

År 2018
• Centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen inleder sin verksamhet.

Följ uppförandet av Fiskehamnen i realtid med hjälp av SRV:s byggarbetsplatskamera.

Social- och hälsovårdsnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 7 oktober 2014 att reformen av social- och hälsovårds- tjänsterna ska genomföras före 2030.