Hoppa till innehållet

Familje- och socialtjänster

Servicehelheten familje- och socialtjänster har hand om social- och hälsovårdstjänster som riktas till barnfamiljer, skol- och studenthälsovården samt hälsorådgivningen för unga som inte studerar eller är med i arbetslivet.

Servicehelheten tillhandahåller också socialarbetstjänster för handikappade och vuxna, beviljar utkomststöd samt har hand om ekonomi- och skuldrådgivning, stöd för sysselsättning, rehabiliterande arbetsverksamhet och tjänster för invandrare.

Stf. direktör för familje- och socialtjänster Maarit Sulavuori, tfn 09 310 62401 och förvaltningssekreterare tfn 09 310 62402.

Organisation

Familje- och socialtjänster:

 • Välbefinnande och hälsa för barnfamiljer
 • Barnskydd
 • Tjänster för unga och vuxensocialarbete
 • Handikapparbete

Administration:

 • Förvaltningstjänster
 • Upphandlingstjänster
 • Personal- och utvecklingstjänster
 • Ekonomi- och planeringstjänster
 • Informationsförvaltningstjänster
 • Stödtjänster
 • Kommunikationstjänster och delaktighet