Hoppa till innehållet

Tidtabellen för vårdreformen

Syftet är att social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendets uppgifter organiseras enligt den nya modellen från 2023. Välfärdsområdena för social- och hälsovårdstjänsterna samt för räddningsväsendet inleder sin verksamhet i början av 2023.

Inför vårdreformen förbereds ändringar i lagstiftningen. Regeringens utkast var på remissbehandling juni–september 2020. Regeringspropositionen gavs till riksdagen i december 2020.

2020

• 6−9/2020: Regeringens lagproposition på remissbehandling.
• 7/2020: Helsingfors startade förberedelserna inför vårdreformen med Strukturreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral.
• 10/2020: Utifrån remissbehandlingen lämnade styrelsen in en bearbetad lagproposition till rådet för bedömning av lagstiftningen.
• 12/2020: Regeringens framställning om vårdreformen gavs till riksdagen.

2021

• Lagarna gällande vårdreformen behandlas i riksdagen.
• Lagarna gällande vårdreformen träder i kraft.
• 12/2021 Strukturreformen avslutas.

2022

• Övergångsadministrationen börjar
• Regionalval
• 3/2020 Regionalfullmäktiges verksamhetsperiod och HNS-samorganisations verksamhet inleds.
• 12/2022 programmet Framtidens social- och hälsocentral avslutas.

2023

• Social- och hälsovårdsuppgifterna samt räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena.

Tidsplanen för vårdreformen 2020–2022 på SHM:s webbplats soteuudistus.fi