Hoppa till innehållet

Delta och påverka

Kommunborna kan ge respons på social- och hälsovårdsverkets tjänster via olika kanaler. All inkommen information samlas ihop. 

Responskanaler

Du kan ge respons via våra webbsidor.

Ge respons

Vid våra serviceställen finns det responslådor, där du kan lämna meddelanden till oss. Alla inkomna meddelanden behandlas.

Det finns snabbresponsapparater i många serviceställen. Du kan ge feedback med smileys eller uttryckssymboler om hurudan service du fick. Rapporterna behandlas varje vecka. Fyra av fem klienter som lämnat en snabbrespons har varit nöjda eller mycket nöjda med servicen.

Ombudsmän

Ombudsmännen ger råd och handledning i bl.a. frågor som gäller tillämpning av patientlagen och klientens rättigheter inom socialvården:
Social- och hälsovårdsverkets ombudsmän

Responsen via nätet och ombudsmännen april-juni 2017

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt januari-mars 2017

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt 2016

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för juli-september 2016

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för april-juni 2016

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för januari–mars 2016

Socialombudsmännen lämnar årligen en rapport om sin verksamhet och den behandlas i stadsstyrelsen. Rapporten finns på finska på webben:

Du kan lämna ett invånarinitiativ till registratorskontoret eller på webbtjänsten Invånarinitativ.fi: 

Kundråd

Kom med i delaktighetsgruppen vid Kvarnbäckens central för hälsa och välbefinnande

Som en del av utvecklandet av tjänsterna vid Kvarnbäcken har vi grundat en delaktighetsgrupp som består av boende. Till medlemmarna kan t.ex. skickas meddelanden, förfrågningar eller inbjudningar till evenemang som gäller användarna av social- och hälsovårdstjänsterna vid Kvarnbäcken, Gårdsbacka, Stensböle, Mellungsbacka och Östersundom. För närvarande finns det ca 100 kommuninnevånare på e-postlistan. Du kan läsa mera om delaktighetsgruppen i vårt nyhetsbrev.

Du kan delta i delaktighetsgruppen genom att skicka e-post till sote.asukasosallisuusmyllypuro@hel.fi

Delaktighetsgruppens registerbeskrivning kan läsas på stadens webbplats, här:
Register över delaktighet och respons (pdf)

Sociala medier

Viktiga nummer

Helsingfors stads allmänna rådgivning
09 310 11111