Hoppa till innehållet

Samarbete kring läkemedelsprövningar

Social- och hälsovårdsbranschen i Helsingfors gör det möjligt för sin personal att utföra kliniska läkemedelsprövningar vid sina enheter. Ett omfattande befolkningsunderlag och ett stort patientantal samt mångsidiga serviceenheter för primärvård och psykiatri erbjuder goda möjligheter till bland annat forskning i folksjukdomar och läkemedelsbehandling av äldre.

HUCS-institutet som partner

Helsingfors har ingått ett ramavtal med HUCS-institutet om administrationen av kliniska läkemedelsprövningar. Ramavtalet undertecknades den 18 april 2017.

HUCS-institutet 

  • administrerar läkemedelsprövningar vid stadens enheter
  • ingår avtal med läkemedelsföretag
  • anställer läkare och forskningsskötare för prövningarna

Klienterna och patienterna får själva välja om de vill delta i läkemedelsprövningarna eller inte.

Forskningssamarbetet som en del av alliansen Health Capital Helsinki

Health Capital Helsinki är en allians inom life science- och hälsoteknikbranscherna mellan Helsingfors stad, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och HNS. Den utvecklar en innovations- och affärsverksamhetsmiljö som bygger på forskning. Målet är att göra huvudstadsregionen och Finland kända och till den bästa platsen i Norden för forskning, utveckling och affärsverksamhet.

Läs nyheten.

Mer information: www.healthcapitalhelsinki.fi (på finska och engelska)

Blev du intresserad av samarbetet kring läkemedelsprövningar?

Mer information