Hoppa till innehållet

Handikappservicens blanketter

Ansökan om handikappservice (doc)

Ansökan om anlitande av specialbarnvakt (rtf)

Ansökan om färdtjänst (pdf)

Utredning över inkomster och förmögenhet (färdtjänst enligt socialvårdslagen) (pdf, rtf)

Ansökan om reparations- och ändringsarbeten i bostaden  (rtf)

Ansökan om service i annan  kommun (rtf)

Ansökan om beviljande av invalidkort (rtf)

Bedömning av behovet av boendeservice eller institutionsvård (pdf)

Inkomstutredning för fastställande av avgift för hemservice och hemsjukvård (rtf)

Kostnader av stödperson inom handikapparbete (rtf)

Arvode till stödperson inom handikapparbete (rtf)

Läkarintyg om behovet av färdtjänst enligt handikappservicelagen (rtf)

Arbetsavtal med en personlig assistent (pdf)

Assistentens timanmälan (pdf)

Assistentens arbetsskiftsförteckning (rtf)