Hoppa till innehållet

E-tjänster

Maisa-portalen är en ny kanal med e-tjänster inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors. Du kan använda Maisa bland annat inom hälso- och sjukvården, tandvården, rådgivningsbyråerna och tjänsterna för äldre.

Börja använda Maisa


Social- och hälsovårdstjänsterna elektroniskt på fickan

Maisa är en ny kanal med e-tjänster för klienterna inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Öppna Maisa på webben www.maisa.fi eller ladda ner den avgiftsfria Maisa-mobilappen i din telefon från appbutiken för iOS eller Android!

Obs! Hälsovårdspersonalen svarar vanligtvis på ett meddelande som du skickat via Maisa inom tre vardagar.

Läs mer om MaisaDistansmottagning och distansbesök

Med distansbesök och distansmottagning avses videosamtal som ersätter ett normalt möte ansikte mot ansikte, vanligtvis klientens besök hos en yrkeskunnig person. Videosamtal lämpar sig för uppföljning av mående, kontrollbesök och situationer där ingen fysisk undersökning behövs.

Man kommer alltid överens om genomförandet av ett distansbesök på förhand. Du får information om distansbesöket och anvisningar om hur man ansluter sig av den enhet eller tjänst som sköter din sak.

Distansmottagning och distansbesök: anvisningar för klienten

Vad är Mina Kanta -sidor?

Adressen till den riksomfattande tjänsten Mina Kanta-sidor är http://www.kanta.fi/sv/omakanta. Identifiera dig i tjänsten med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt personkort. På Mina Kanta-sidor hittar du information om dina elektroniska recept. Du kan be om förnyelse av recept via Omakanta. Därtill kan du läsa journaler (på finska) som läkare och skötare skrivit.

Observera emellertid att alla dina uppgifter om olika hälsovårdstjänster inte ännu nödvändigtvis visas på Mina Kanta-sidor. Helsingfors stads hälsovårdsväsende anslöt sig till tjänsten den 26 november 2014 och anteckningar som gjorts därefter borde finnas i tjänsten. Övriga producenter av hälsovårdstjänster (andra kommuner, HNS, privata läkarstationer) ansluter sig (eller har anslutit sig) till den riksomfattande tjänsten enligt sina tidsscheman.
Mer information om Mina Kanta-sidor.