Hoppa till innehållet

Hälsostationens e-tjänster

Hälsostationsklienterna har för sitt bruk riksomfattande Mina Kanta-sidor samt Helsingfors stads e-tjänster.


Mina Kanta-sidor visar dina hälsouppgifter och e-recept

Mina Kanta-sidor kan du kontrollera dina hälsouppgifter, vårdanvisningar och laboratorieprov. Uppgifterna syns på sidorna vanligen inom en vecka efter mottagningsbesöket. I tjänsten visas bland annat de anteckningar i patientdokument som hälsovårdare eller läkare på hälsostationen gjort och resultaten av dina laboratorieprov (eArkiv).

Du behöver nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt personkort för att kunna logga in på Mina Kanta-sidor.

På Mina Kanta-sidor ser du också dina elektroniska recept. Du kan själv kontrollera hur länge receptet gäller och om du ännu kan hämta ut läkemedel. Dessutom kan du skriva ut ett sammandrag av dina recept.

OBS! Förnyelse av e-recept har flyttats till Mina Kanta-sidor. Triangel-, sömn- eller lugnande mediciner förnyas inte utan vårdrelation till patienten och patienten kan få endast ett e-recept på dem.


Vårdare eller läkare kan kontakta dig om vårdanvisningen ändras

Hälsostationens vårdare eller läkare kan kontakta dig via stadens e-tjänst eller ett sms- eller webb-meddelande eller också per telefon. Detta sker endast då vårdanvisningarna ändras.


Elektronisk tidsbeställning gäller endast vissa tjänster

Största delen av hälsostationens tidsbeställningar baserar sig på en bedömning av vårdbehovet som görs i telefon, varför tiden inte kan bokas per telefon.

Du kan göra en e-bokning till vårdaren i följande ärenden:

 • Vaccinationer
  – influensa: Riskgrupperna vaccineras avgiftsfritt på hälsostationerna.
  – tetanus (stelkramp) och difteri: Klienterna vaccineras avgiftsfritt på hälsostationerna.
  – vaccinationer mot A-hepatit, borrelia och influensa för dem som inte hör till riskgrupperna: om du har ett gällande recept för vaccinet. Köp vaccinet på apoteket och ta med dig det till mottagningen.
 • Avlägsnande av stygn/hakar
 • Injektioner (t.ex. B12-vitamininjektion)


Förutsättningarna för och avtalet om användningen av e-tjänster

Vid inloggning i Mina Kanta-sidor eller stadens e-tjänst behöver du bankkoder eller ett mobilcertifikat. Till Mina Kanta-sidor kan du logga in dig också med ett certifikatkort.

För att kunna förnya dina elektroniska recept, få meddelanden från hälsovårdspersonalen eller påminnelser om dina tidsbokningar ska du ingå ett avtal om användning av e-tjänsterna. Avtalet fylls i elektroniskt. Vid inloggning i tjänsten behöver du bankkoder eller ett mobilcertifikat. Avtalet/samtycket finns under Hälsovårdens blanketter på adressen asiointi.hel.fi . Du kan också ingå avtalet/ge ditt samtycke skriftligen genom att fylla i en blankett för avtal om/samtycke till användning av e-tjänster när du besöker hälsostationen.

 • Avtal/samtycke om användning av e-tjänsterna (Te-126sv):

Med en fullmakt kan du ge önskad person (t.ex. make eller maka) rätt att uträtta ärenden åt dig i hälsovårdens e-tjänster. Personen som du befullmäktigat ska besöka hälsostationen för att ingå ett avtal om uträttande av ärenden åt en annan person. På hälsostationen görs anteckningar i patientdatasystemet så att den befullmäktigade personen får uträtta ärenden åt den person som han eller hon representerar (t.ex. make/maka) i e-tjänsterna.

Du kan skriva ut avtalet om/samtycke till användning av e-tjänster, som behövs för uträttande av ärenden åt en annan person, på förhand via länken nedan:

 • Fullmakt för uträttande av ärenden åt en annan person:

Obs! Avtalet/samtycket gäller inte mun- och tandhälsovårdens e-tjänster.

Obs! Hälsovårdens e-tjänster (med undantag av mun- och tandhälsovården) fungerar för närvarande bäst med webbläsaren Internet Explorer 11 samt äldre IE-webbläsare och de nyaste Mozilla Firefox- och Google Chrome-webbläsarna.