Hoppa till innehållet

Hemvårdens-e-tjänster

Som klient inom Helsingfors hemvårds e-tjänster kan du tryggt uträtta dina ärenden med hemvårdaren, t.ex. icke-brådskande ärenden kring medicinvården.

Du får blanketten av hemvårdaren

Du kan börja använda e-tjänsten efter att du ingått ett avtal med hemvården om det. Begär en avtalsblankett av hemvårdaren. Du kan också lämna det ifyllda avtalet till hemvården.

  • Avtal/samtycke om användning av e-tjänsterna kan skrivas ut från följande länkar:

Du kan fylla i blanketten också elektroniskt via länken nedan men fullmakten till en annan person behövs alltid på papper.

Avtal/samtycke om användning av e-tjänster (kräver identifiering)

En anhörig som stöd

Med en fullmakt kan du ge en anhörig eller annan närstående person rätt att uträtta ärenden åt dig i e-tjänster. Då behövs förutom ett avtal om användning av e-tjänster även en fullmakt.

  • Fullmakt för uträttande av ärenden åt en annan person:

Registrering

Att börja använda e-tjänsten krävs registrering. För det behövs en e-postadress. Vid inloggning i tjänsten behöver du bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Ytterligare information om e-tjänsterna får du av hemvårdaren eller hemvårdsledaren.

Funktion på mobila apparater

Funktionen av e-tjänster garanteras inte för alla mobila apparater, till exempel mobiltelefoner eller surfplattor. Sådana apparater öppnar/visar inte nödvändigtvis webbsidorna korrekt. Alla funktioner, som tryckknappar eller länkar fungerar inte heller på önskat sätt.