Hoppa till innehållet

Studerandehälsovårdens e-tjänster

Studerandehälsovården vid Helsingfors samtliga yrkeshögskolor använder e-tjänsterna. 

Studeranden ska fylla i en elektronisk hälsogranskning och skicka den till en hälsovårdare. Därefter ber hälsovårdaren studeranden att boka tid för ett hälsobesök eller en vaccination med textmeddelande. Efter att studeranden fått textmeddelandet ska han eller hon boka ett hälsobesök eller en tid för vaccination elektroniskt.

Klicka här för att komma till blanketten för förhandsuppgifter (Se instruktionerna nedan)
Klicka här för att komma till e-tjänsterna när hälsovårdaren först har registrerat dig som klient i tjänsten (se instruktionerna nedan)

Obs! Hälsovårdens e-tjänster (med undantag av mun- och tandhälsovården) fungerar för närvarande bäst med webbläsarna Internet Explorer 9, 10 och 11 samt äldre IE-webbläsare och de nyaste Mozilla Firefox- och Google Chrome-webbläsarna.

Instruktioner för studerande

  1. Logga in i e-tjänsterna med dina nätbankskoder. Om du loggar in för första gången begär programmet dina personuppgifter. Därefter kan du fylla i den elektroniska hälsogranskningen. Avsluta med att klicka på Logga ut för att logga ut ur tjänsten.
  2. Efter att en hälsovårdare har behandlat dina uppgifter får du ett textmeddelande om ett eventuellt hälsobesök hos hälsovårdaren. Meddelandet skickas från numret 16178. I meddelandet ombeds du att boka tid antingen för ett hälsobesök eller en vaccination.
  3. Boka tid under Tidsbeställning i e-tjänsterna. För ett hälsobesök ska du boka en tid på 60 minuter, för en vaccination en tid på 20 minuter och för övriga ärenden en tid på 30 minuter. Glöm inte att logga ut när du är färdig.

I akuta fall ska du kontakta hälsovårdaren eller ringa tidsbeställningen på den egna hälsostationen. Du kan också kontakta hälsorådgivningen på numret (09) 310 10023 eller ringa nödnumret 112.

Meddelandetjänst

I e-tjänsterna finns även möjlighet till krypterad e-postkommunikation mellan dig och din hälsovårdare. Ibruktagandet av tjänsten förutsätter att du har gett ditt samtycke till den under ett hälsobesök eller på hälsovårdarens mottagning. Meddelandena är en del av Helsingfors stads hälsovårdscentrals register över patientdokument såsom även dina övriga hälso- och sjukdomsuppgifter. Hälso- och sjukdomsuppgifter behandlas endast i anslutning till vårdrelationen. Uppgifterna är sekretessbelagda och de överlåts inte vidare utan ditt samtycke.

Funktion på mobila apparater

Funktionen av e-tjänster garanteras inte för alla mobila apparater, till exempel mobiltelefoner eller surfplattor. Sådana apparater öppnar/visar inte nödvändigtvis webbsidorna korrekt. Alla funktioner, som tryckknappar eller länkar fungerar inte heller på önskat sätt.