Hoppa till innehållet

Servicesedel

Social- och hälsovårdssektorns servicesedelsidor på svenska

Information och instruktioner om servicesedeln för klienter, boende och patienter. Information för serviceproducenter finns i avsnittet Till serviceproducenter och samarbetspartners (på finska).

Tjänster för barnfamiljer

Hälsovårdstjänster

Inom hälsovårdstjänsterna berättigar servicesedelns självriskandel, det vill säga det belopp som patienten själv ska betala inte till FPA-ersättning. Fakturan räknas inte heller med i klientavgiftstaket och det beviljas inget utkomststöd för den.

Tjänster för handikappade 

Tjänster för äldre