Suoraan sisältöön

Arbetscoaching inom stödd sysselsättningsservice

Huvudmålet med det stödda arbetet är att sysselsätta servicetagaren med lönearbete på endera hel- eller deltid.
Du kan anhålla om servicen hos den stödda sysselsättningsservicen. Skriftlig ansökan krävs inte.

Den stödda sysselsättningen erbjuder ett heltäckande servicesystem som omfattar sökande av arbetsplats, individuell utbildning i arbetsuppgifterna, fortlöpande stöd på arbetsplatserna med hjälp av stödbesök och upprätthållande av anställningen.

Genom servicen strävar man efter att hjälpa servicetagaren att bli en del av samhället och förbättra hans eller hennes livskvalitet och utkomst.

Tjänsten är avgiftsfri för klienten och arbetsgivaren.
Då det fattas beslut om klientskap betonas klientens egen inställning och motivation för arbetet. En del av de sökande kan vid behov styras till studier, platser för arbets- och dagverksamhet och så vidare.

Arbetscoachen deltar i sysselsättningsprocessen i enlighet med kollektivavtalet och klientens behov av stöd. Arbetscoachen kan finnas som stöd för klienten vid sökandet efter en arbetsplats, arbetsintervjun, planeringen av arbetsuppgifterna och inskolningen i arbetet. Arbetstagaren, arbetsgivaren och arbetscoachen kommer tillsammans överens om arbetsträningens innehåll och behovet av den.

Arbetscoachen stödjer och ger råd i frågor om arbetsavtal och dylika ärenden som berör avslutande av sysselsättning och arbetsförhållanden.

Arbetstränaren stödjer även i fortsättningen om klienten får nya arbetsuppgifter eller till exempel en annan arbetsgivare. Arbetstränaren finns vid behov med som stöd även om servicetagarens karriär går framåt.

Arbetscoachen gör tillsammans med klienten upp en karriärplan som uppdateras som överenskommet, minst en gång per år.

Det finns ingen gräns för hur länge klientskapet får vara. Om klienten får ett fast arbetsförhållande kan han eller hon emellertid tillsammans med arbetscoachen gemensamt besluta att servicen avslutas. Om ett behov av service ändå uppstår i ett senare skede, kan klienten på nytt utnyttja den stödda sysselsättningen när det finns lediga platser.

Förutsättningar för användning:

Förutsättningen för att få utnyttja den stödda sysselsättningen är att klienten är över 18 år, har en utvecklingsstörning eller ett syndrom som omfattas av autismspektret (bland annat Aspergers syndrom), ADHD och/eller dysfasi.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA