Hoppa till innehållet

Valfrihet

Valfrihet inom social- och familjetjänster

Tjänster utanför egen kommun

Du kan söka dygnetruntvård förutom i den egna kommunen också i andra kommuner.

Du kan söka familjevård, institutionsvård och boendeservice utanför din egen hemkommun. Som sökande är du då jämställd med dem som bor i den kommun.

Ansökan görs på blanketten 

och sänds till SAS-byrån/Hemkommunärenden, PB 6600, 00099 Helsingfors stad.

Serviceområdet hela Helsingfors

Serviceområdet för följande tjänster är hela Helsingfors vilket betyder att kommunborna kan fritt välja vilket serviceställe han vill:

- missbrukartjänster
- dagverksamhetscentraler
- missbrukarpolikliniker
- tjänster för äldre
- servicecentralerna
- mångsidiga servicecentraler och serviceboende
- stödet för närståendevård
- verksamhetscentren för närståendevård
- handikapptjänster
- arbets- och dagverksamhet
- boendetjänster (grupphem och övriga boendetjänster)
- invånarverksamhet
- invånarlokaler och förortsstationer
- tjänster för bostadslösa
- boendetjänster.

Serviceområde enligt det egna bostadsområdet

I övrigt bestäms serviceområdet inom social- och hälsovårdstjänsterna utgående från klientens bostadsområde förutom då tjänsten har endast ett serviceställe (t.ex. familjerättsliga ärenden). 

Svensk service

Alla svenskspråkiga har möjlighet att oberoende av bostadsområde anlita de svenska enheterna i stan.

Valfrihet inom hälso- och sjukvårdstjänster

Informationen hittar du här.