Hoppa till innehållet

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

För barn som behöver särskilt stöd kan staden ordna en stödfamilj. Syftet med verksamheten är att stöda barnets utveckling och ge föräldrarna en stund för vila. Mer om tjänsterna...
En handikappad person kan t.ex. gå till hobbyer med en stödperson. Syftet är att stöda skapande och upprätthållande av sociala relationer. Mer om tjänsterna...
Närståendevårdarens arbete stöds genom de lagstadgade ledigheterna. Mer om tjänsterna...
Närståendevårdarens arbete stöds genom de lagstadgade ledigheterna. Mer om tjänsterna...
Målet med sysselsättningsverksamheten vid Symppis är att förtydliga alternativen vid yrkes- och karriärval eller att stödja återgången till arbetsmarknaden. Mer om tjänsterna...
Inom talterapitjänsterna för barn undersöker och habiliterar man barn och ungdomar under 16 år som har utmaningar med talet, språket och/eller interaktionen. Mer om tjänsterna...
Talterapeuter gör en bedömning av vuxna utifrån en läkarremiss. Orsaken till remissen kan vara svårigheter att tala och förstå eller svälja. Mer om tjänsterna...
Mun- och tandhälsovården tillhandahåller tjänster för Helsingforsbor och personer som valt Helsingfors som vårdplats. Mer om tjänsterna...
Fiskehamnens tandklinik erbjuder individuell tandvård som beaktar utvecklingsstörda klienters specialbehov i fall där tandvården inte lyckas på vanligt sätt vid den egna närkliniken. Mer om tjänsterna...
I tandvårdsjouren sköts akuta värk- och olycksfall. Mer om tjänsterna...
Inom det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer stöder och vårdar man familjer som ska få barn eller som har barn under ett år, och som har bekymmer med interaktionen med spädbarnet. Mer om tjänsterna...
För personer med autismspektrum ordnas tjänster i enlighet med handikappservicelagen, lagen om utvecklingsstörda, närståendevårdslagen och socialvårdslagen. Mer om tjänsterna...
Tjänsterna för utvecklingsstörda omfattar hemvårdens handledning, anstaltstjänster samt boende- och familjevårdstjänster, dag- och arbetsverksamhetstjänster, understödd sysselsättning och förberedande utbildning samt stöd för närståendevård för personer under 65 år. Mer om tjänsterna...
Stödet för boende omfattar följande tjänster: placerings- och bedömningsarbete, servicecentralen och socialservice för stött boende. Mer om tjänsterna...
Målet med verksamhetscentren är att främja och stödja närståendevårdarnas och vårdtagarnas ork och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Enheten för intensiv öppenvård arbetar på fältet och vårdar psykospatienter som behöver särskilt stöd. Mer om tjänsterna...
Centralen erbjuder konsultationer och tidsbestämda undersöknings- och vårdperioder för patienter med bipolär sjukdom som vårdas inom psykiatri- och missbrukartjänsterna, antingen inom öppenvården eller på ett sjukhus. Mer om tjänsterna...
Toukolahemmets bostäder är basmöblerade rum för 1-2 personer. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad erbjuder WLAN inomhus- och utomhusstationer. Mer om tjänsterna...
Könssjukdomar undersöks och vårdas på hälsostationer och på HNS:s poliklinik för könssjukdomar vid hud- och allergisjukhuset. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >