Suoraan sisältöön

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Stadssjukhuset ansvarar för akut avdelningsvård och hemsjukvården, diagnostiserar och vårdar somatiska sjukdomar och stöder patienternas funktionsförmåga. Mer om tjänsterna...
Studenthälsovårdens grundläggande uppgift är att främja studerandenas hälsa och studieförmåga samt övervaka de hälsomässiga förhållandena i studiemiljön. Mer om tjänsterna...
Huruvida det finns ett behov av en hälsokontroll och hur brådskande den är utreds med hjälp av den hälsoenkät som de studerande fyller i när studierna börjar och av tidigare uppgifter om personens hälsa. Mer om tjänsterna...
Klientens behov av dygnet runt-vård bedöms av vårdteamet inom hemvården (den vårdande läkare, egenvårdaren, socialarbetaren och andra personer som deltar i vården). Mer om tjänsterna...
Arbetslösas och delvis arbetsföra personers deltagande i samhället och på arbetsmarknaden främjas med sysselsättningsstödet. Mer om tjänsterna...
Missbrukarpoliklinikerna och ungdomsstationerna erbjuder stöd åt närstående till personer med missbruksproblem. Mer om tjänsterna...
För klienter som bor i stödbostäder utarbetas en serviceplan och en stöd-/handledningsplan samt fattas ett beslut om stödtjänsten för boende. Mer om tjänsterna...
Stödbostäder är avsedda för bostadslösa ensamma personer och par som fyllt 18 år och som behöver stöd i sitt boende och sin livshantering. Mer om tjänsterna...
Huvudmålet med det stödda arbetet är att sysselsätta servicetagaren med lönearbete på endera hel- eller deltid. Mer om tjänsterna...
Om du tycker att det är svårt för dig att delta i vanliga verksamhets- eller motionsgrupper ensam, fråga om servicecentralens stödda grupper. Mer om tjänsterna...
Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Mer om tjänsterna...
För barn som behöver särskilt stöd kan staden ordna en stödfamilj. Syftet med verksamheten är att stöda barnets utveckling och ge föräldrarna en stund för vila. Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för personer med utvecklingsstörning som behöver stöd för att skapa och upprätthålla sociala relationer. Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för handikappade personer som behöver stöd för att skapa och upprätthålla sociala relationer. Mer om tjänsterna...
Närståendevårdarens arbete stöds genom de lagstadgade ledigheterna. Mer om tjänsterna...
Närståendevårdarens arbete stöds genom de lagstadgade ledigheterna. Mer om tjänsterna...
Målet med sysselsättningsverksamheten vid Symppis är att förtydliga alternativen vid yrkes- och karriärval eller att stödja återgången till arbetsmarknaden. Mer om tjänsterna...
Inom talterapitjänsterna för barn undersöker och rehabiliterar man barn och ungdomar under 16 år som har problem med talet, språket och/eller interaktionen. Mer om tjänsterna...
Talterapeuter gör en bedömning av vuxna utifrån en läkarremiss. Orsaken till remissen kan vara svårigheter att tala och förstå eller svälja. Mer om tjänsterna...
Mun- och tandhälsovårdens elektroniska formulär för förhandsuppgifter. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   >
DELA