Suoraan sisältöön

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Mun- och tandhälsovården tillhandahåller tjänster för Helsingforsbor och personer som valt Helsingfors som vårdplats. Mer om tjänsterna...
Fiskehamnens tandklinik erbjuder individuell tandvård som beaktar utvecklingsstörda klienters specialbehov i fall där tandvården inte lyckas på vanligt sätt vid den egna närkliniken. Mer om tjänsterna...
Med hjälp av tjänsten kan du t.ex. titta på, avboka eller omboka mottagningstider. Mer om tjänsterna...
I tandvårdsjouren sköts akuta värk- och olycksfall. Mer om tjänsterna...
Inom det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer stöder och vårdar man familjer som ska få barn eller som har barn under ett år, och som har bekymmer med interaktionen med spädbarnet. Mer om tjänsterna...
Du kan boka en tid elektroniskt, samt flytta på eller avboka tider som bokats elektroniskt. Om du vill får du en påminnelse om din bokade mottagningstid per sms. Mer om tjänsterna...
För personer med autismspektrum ordnas tjänster i enlighet med handikappservicelagen, lagen om utvecklingsstörda, närståendevårdslagen och socialvårdslagen. Mer om tjänsterna...
Tjänsterna för utvecklingsstörda omfattar hemvårdens handledning, anstaltstjänster samt boende- och familjevårdstjänster, dag- och arbetsverksamhetstjänster, understödd sysselsättning och förberedande utbildning samt stöd för närståendevård för personer under 65 år. Mer om tjänsterna...
Stödet för boende omfattar följande tjänster:placerings- och bedömningsarbete, servicecentralen och socialservice för stött boende. Mer om tjänsterna...
Målet med verksamhetscentren är att främja och stödja närståendevårdarnas och vårdtagarnas ork och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Enheten för intensiv öppenvård arbetar på fältet och vårdar psykospatienter som behöver särskilt stöd. Mer om tjänsterna...
Centralen erbjuder konsultationer och tidsbestämda undersöknings- och vårdperioder för patienter med bipolär sjukdom som vårdas inom psykiatri- och missbrukartjänsterna, antingen inom öppenvården eller på ett sjukhus. Mer om tjänsterna...
Toukolahemmets bostäder är basmöblerade rum för 1-2 personer. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad erbjuder WLAN inomhus- och utomhusstationer. Mer om tjänsterna...
Könssjukdomar undersöks och vårdas på hälsostationer och på HNS:s poliklinik för könssjukdomar vid hud- och allergisjukhuset. Mer om tjänsterna...
Undersökningar under graviditeten omfattar bland annat urinprov, hemoglobin, blodtryck och vikt, blodgrupp, B-hepatit, HIV och kardiolipin, en två timmars sockerbelastning samt bedömning av livmoderns tillväxt, och av fostrets tillväxt, läge och hälsotillstånd. Mer om tjänsterna...
Med stöd av handikappservicelagenbeviljas undervisning i stödtecken och teckenspråk samt bildkommunikation som individuell anpassningsträning. Mer om tjänsterna...
På vardagar får du hjälp hos hälsostationen. Jouren för ungdomar under 16 år betjänar vid Nya barnsjukhuset, för äldre vid Haartmanska och Malms sjukhus. Mer om tjänsterna...
Målet är att kartlägga missbruk och anknytande risker, bedöma behovet av psykosocialt stöd, utarbeta en plan för öppenvård och genomföra rehabiliteringen. Mer om tjänsterna...
Alla placeringar av barn som adopteras från utlandet följs upp. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   >
DELA