Hoppa till innehållet

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Inom det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer stöder och vårdar man familjer som ska få barn eller som har barn under ett år, och som har bekymmer med interaktionen med spädbarnet. Mer om tjänsterna...
Du kan boka en tid elektroniskt, samt flytta på eller avboka tider som bokats elektroniskt. Om du vill får du en påminnelse om din bokade mottagningstid per sms. Mer om tjänsterna...
För personer med autismspektrum ordnas tjänster i enlighet med handikappservicelagen, lagen om utvecklingsstörda, närståendevårdslagen och socialvårdslagen. Mer om tjänsterna...
Tjänsterna för utvecklingsstörda omfattar hemvårdens handledning, anstaltstjänster samt boende- och familjevårdstjänster, dag- och arbetsverksamhetstjänster, understödd sysselsättning och förberedande utbildning samt stöd för närståendevård för personer under 65 år. Mer om tjänsterna...
Stödet för boende omfattar följande tjänster: placerings- och bedömningsarbete, servicecentralen och socialservice för stött boende. Mer om tjänsterna...
Målet med verksamhetscentren är att främja och stödja närståendevårdarnas och vårdtagarnas ork och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Enheten för intensiv öppenvård arbetar på fältet och vårdar psykospatienter som behöver särskilt stöd. Mer om tjänsterna...
Centralen erbjuder konsultationer och tidsbestämda undersöknings- och vårdperioder för patienter med bipolär sjukdom som vårdas inom psykiatri- och missbrukartjänsterna, antingen inom öppenvården eller på ett sjukhus. Mer om tjänsterna...
Toukolahemmets bostäder är basmöblerade rum för 1-2 personer. Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad erbjuder WLAN inomhus- och utomhusstationer. Mer om tjänsterna...
Könssjukdomar undersöks och vårdas på hälsostationer och på HNS:s poliklinik för könssjukdomar vid hud- och allergisjukhuset. Mer om tjänsterna...
Med stöd av handikappservicelagenbeviljas undervisning i stödtecken och teckenspråk samt bildkommunikation som individuell anpassningsträning. Mer om tjänsterna...
På vardagar får du hjälp hos hälsostationen. Jouren för ungdomar under 16 år betjänar vid Nya barnsjukhuset, för äldre vid Haartmanska och Malms sjukhus. Mer om tjänsterna...
Målet är att kartlägga missbruk och anknytande risker, bedöma behovet av psykosocialt stöd, utarbeta en plan för öppenvård och genomföra rehabiliteringen. Mer om tjänsterna...
Alla placeringar av barn som adopteras från utlandet följs upp. Mer om tjänsterna...
Tre huvuduppgifter för klienthandledningen inom barnskyddet: klienthandledning, övervakning och produktion av information samt uppföljning av ekonomin och utvecklingsarbete. Mer om tjänsterna...
Till närarbetet hör uppsökning av människor som bor utomhus, situationsbedömning och hänvisande till tjänster. Mer om tjänsterna...
Uppsökande närarbetare är verksamma på gator, i köpcentra, invånarlokaler och övriga offentliga lokaliteter. Mer om tjänsterna...
Den sökande kan beviljas boende i servicebostad om det är fråga om stöd för boendet av sociala eller hälsomässiga skäl. Mer om tjänsterna...
Syftet med utbildningen av närståendevårdare är att stödja och utveckla de personers färdigheter som ska bli närståendevårdare. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   >