Hoppa till innehållet

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

I invånarhusen finns mångsidiga möjligheter att idka hantverk. Mer om tjänsterna...
På servicecentralerna kan du idka hantverk på egen hand eller delta i kurser. Det finns handledning i bl.a. trä- och metallarbeten. Mer om tjänsterna...
Hemservicen för barnfamiljer är stöd som ges i hemmet vid olika förändringsituationer i en familj. Mer om tjänsterna...
Helsingfors hemsjukhus sköter patienter som behöver vård på sjukhusnivå i sitt hem. Hemsjukhuset arbetar dygnet runt. Mer om tjänsterna...
Hemsjukvård är sjukvård och rehabilitering som ordinerats att en läkare och som sker i patientens hem. Mer om tjänsterna...
Hemvårdstjänsterna stödjer klienter som bor hemma i de dagliga aktiviteter som de inte själva klarar av. Mer om tjänsterna...
En person kan få hemservice till exempel p.g.a. hög ålder, sjukdom eller skada. Mer om tjänsterna...
Hjälpmedelstjänsterna är avsedda för personer över 16 år med nedsatt funktionsförmåga. Mer om tjänsterna...
Grundläggande utkomststöd ansöks vid FPA. Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd med samma ansökan, då FPA på din begäran flyttar den över till kommunen. Mer om tjänsterna...
Personer som behöver brådskande sjukvård har rätt till vård oavsett medborgarskap. Rätten till övriga hälsovårdstjänster fastställs alltefter hurdant uppehållstillstånd personen som kommit till Finland från utomlands har. Mer om tjänsterna...
Hälso- och socialrådgivning kring riskbruk av droger. Mer om tjänsterna...
Hälsovårdaren gör en hälsokontroll av alla som går första året på ett gymnasium eller en yrkesinriktad grundläggande utbildning eller vuxenutbildning. Mer om tjänsterna...
Med en hälsokontroll avses en granskning av hälsotillståndet och funktionsförmågan som utförs genom kliniska undersökningar eller genom andra ändamålsenliga och tillförlitliga metoder samt utredning av hälsotillståndet i hälsofrämjande syfte. Mer om tjänsterna...
Man samarbetar med eleven, familjen och elevvården. Mer om tjänsterna...
Den omfattande hälsokontrollen i årskurs ett inbegriper en undersökning som genomförs av hälsovårdaren och läkaren. Mer om tjänsterna...
Den hälsokontroll som hälsovårdaren genomför omfattar en uppföljning och bedömning av elevens hälsa, tillväxt och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Den hälsokontroll som hälsovårdaren genomför omfattar en uppföljning och bedömning av elevens hälsa, tillväxt och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Den hälsokontroll som hälsovårdaren genomför omfattar en uppföljning och bedömning av elevens hälsa, tillväxt och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Den omfattande hälsokontrollen i årskurs fem inbegriper en undersökning som genomförs av hälsovårdaren och läkaren. Mer om tjänsterna...
Elever som börjar högstadiet går på hälsokontroll tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >