Hoppa till innehållet

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Den omfattande hälsokontrollen inbegriper en undersökning som genomförs av hälsovårdaren och läkaren. Mer om tjänsterna...
Den hälsokontroll som hälsovårdaren genomför omfattar en uppföljning och bedömning av elevens hälsa, tillväxt och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Syftet med hälsokontrollen är att främja den studerandes hälsa och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Hälsorådgivning ges dygnet runt på nummer 09 310 10023. Mer om tjänsterna...
Med hälsorådgivning stödjer man välbefinnandet bland barn, ungdomar och i deras utvecklingsmiljö genom systematisk interaktion och kommunikation som utgår från hälsan på individ-, grupp- och befolkningsnivå. Mer om tjänsterna...
Hälsostationerna är invånarnas främsta vårdplatser och därifrån skickas man vid behov vidare för fortsatta undersökningar och fortsatt vård. Mer om tjänsterna...
Hälsostationernas egenvårdspunkter stödjer kommuninvånarna att själva upprätthålla sin hälsa och främja sitt välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Helsingforsbor som saknar permanent bostad får hälsovårdstjänster och psykiatriska poliklinikers tjänster vid önskad enhet. Mer om tjänsterna...
E-tjänster är tillgängliga på hälsostationer och rådgivningsbyråer samt inom tandvården och studenthälsovården i Helsingfors stad. Mer om tjänsterna...
I invånarhusen finns datorer som är reserverade för klienterna. Datorerna har internetförbindelse och ofta också printer. Mer om tjänsterna...
Socialhandledningen för barnfamiljer ordnar Iloa varhain-grupper för mammor med barn mellan 2 veckor och 8 månader. Gruppen är avsedd för mammor som lider av lindrig depression eller löper risk att insjukna i depression. Till den slutna gruppen antas 4-5 mammor med barn. Mer om tjänsterna...
Genom Helsingfors stad placeras årligen 1-5 inhemska adoptivbarn. Mer om tjänsterna...
Tjänsterna är avsedda för 18 år fyllda bostadslösa människor. Mer om tjänsterna...
Avsikten med den inledande kartläggningen är att hjälpa dig att hitta nödvändiga tjänster som stöd för integrationen. Mer om tjänsterna...
En person kan framföra begäran om rätt till insyn i patientuppgifter via olika kanaler. Mer om tjänsterna...
Integrationstjänsterna stödjer integrationen och hjälper dig att klara dig i det finländska samhället på egen hand. Mer om tjänsterna...
På hälsostationerna skrivs lagstadgade intyg och utlåtanden. Mer om tjänsterna...
Social- och hälsovårdssektorns tjänster till invandrare Mer om tjänsterna...
Invånarhusens grannkretsar är lokala vardagsrum i bostadsområden. Mer om tjänsterna...
Grupperna är mötesplatser med låg tröskel för psykiska rehabiliteringspatienter som är ensamma och i riskzonen för utslagning. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >