Hoppa till innehållet

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Jourenheternas socialt arbete utförs vid jourpoliklinikerna samt vid jour- och observationsavdelningarna bedömer behovet av brådskande socialt arbete. Mer om tjänsterna...
Ring jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren. Mer om tjänsterna...
Vardagar får du hjälp vid din egen hälsostation. Jourtjänsterna för barn under 16 år är vid Nya barnsjukhuset. Mer om tjänsterna...
Psykjouren för barn under 16 år är vid Nya barnsjukhuset och för personer över 16 år är vid Haartmanska sjukhusets och Malms sjukhus jour. Mer om tjänsterna...
I invånarhusen kan du koka kaffe eller te. I vissa av dem finns också bakverk eller annat ätbart. Mer om tjänsterna...
I kampanjerna synliggörs bedömningsverktyg och verktyg för självhjälp kring rusmedelsanvändning och mental hälsa. Mer om tjänsterna...
Inom klienthandledningen letar man i samarbete med socialarbetare och personer som arbetar på respektive placeringsplatser efter platser för vård utom hemmet för barn. Mer om tjänsterna...
Du kan tvätta kläder på servicecentraler med tvättmaskin och torkrum eller torktumlare. Mer om tjänsterna...
Med hjälp av den elektroniska undersökningen får närståendevårdaren inriktad information om välmående och hälsa. Efter undersökningen kan närståendevårdaren delta i ett elektroniskt handledningsprogram. Mer om tjänsterna...
Korttidsvård ordnas för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning som stöd för hemmaboende. Mer om tjänsterna...
Servicen är främst avsedd för personer som fyllt 65 år och tillfälligt behöver anstaltsvård dygnet runt för den tid den egna närståendevårdaren har ledigt. Mer om tjänsterna...
Mottagningsfamiljerna erbjuder ett barn kortvarig vård i en annan familj. Under den tid som placeringen utom hemmet varar arbetar man för att få till stånd en förändring i enlighet med barnets bästa. Mer om tjänsterna...
En mottagningsinstitution erbjuder för barnet en kortvaig placering under vilken man arbetar för att åstadkomma en förändring med tanke på barnets bästa. Mer om tjänsterna...
Servicen är främst avsedd för personer som fyllt 65 år och tillfälligt behöver omsorg dygnet runt under den tid närståendevårdaren har ledigt. Mer om tjänsterna...
Krisboende för personer med utvecklingsstörning hjälper i situationer där basservicen och övriga stödåtgärder är otillräckliga. Mer om tjänsterna...
Om inget annat boendealternativ är tillgängligt, utreder man om kriterierna för beviljande av tillfälligt boende uppfylls. Mer om tjänsterna...
Ledaren har som uppgift att sätta i gång grannkretsen och se till att allt nödvändigt blir gjort. Mer om tjänsterna...
På servicecentralerna arrangeras basarer och lopptorg där du kan sälja dina hantverk eller begagnade varor. Mer om tjänsterna...
Läkare inom skol- och studerandehälsovården - vem, vad, varför, när Mer om tjänsterna...
Syftet med hälsokontroller är att stödja och upprätthålla barnets hälsa. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >