Suoraan sisältöön

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi. Asiakasta ja potilasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus tietää, mihin hänen tietojaan käytetään. Asiakkaan ja potilaan asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa.29.10.2019 15:27