Suoraan sisältöön

Tietojen tarkastaminen

Helsingin kaupungin rekisteröidyn oikeudet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Asiakas voi pyytää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella omia tai alaikäisen lapsensa henkilötietoja. Omia tietoja voi pyytää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin kautta (asiointi.hel.fi, otsikon ”Henkilötietojen tarkistuspyyntö” alta). Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla. Jos tämä ei ole mahdollista, voit täyttää paperisen lomakkeen. Paperinen lomake toimitetaan henkilökohtaisesti sosiaali- ja terveystoimen palvelupisteeseen tai Helsingin kaupungin kirjaamoon, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17. Henkilöllisyys on todistettava lomaketta jättäessä.

Rekisteritietojen korjausvaatimus

Asiakas voi pyytää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella omia tai alaikäisen lapsensa henkilötietojen korjausta. Omia tietoja voi vaatia korjattavaksi Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin kautta (asiointi.hel.fi, otsikon ”Henkilötietojen henkilötietojen korjausvaatimus” alta). Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla. Jos tämä ei ole mahdollista voit täyttää paperisen lomakkeen. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitetaan henkilökohtaisesti sosiaali- ja terveystoimen toimipisteeseen tai Helsingin kaupungin kirjaamoon, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17. Henkilöllisyys on todistettava lomaketta jätettäessä.

Lokitietopyyntö

Lokitiedoilla tarkoitetaan tietoa siitä, kuka on käsitellyt asiakkaan tai potilaan tietoja ja kenelle niitä on luovutettu. Lokitiedoista ilmenee myös tietojen käytön perusteet. Yli kaksi vuotta vanhoja lokitietoja ei ole oikeutta saada ilman erityistä syytä. Lokitiedot saatuaan asiakkaalla on oikeus vaatia selvitys tietojen käytön tai luovuttamisen perusteista. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitetaan henkilökohtaisesti sosiaali- ja terveystoimen toimipisteeseen tai Helsingin kaupungin kirjaamoon, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17. Henkilöllisyys on todistettava.

Asianosaisen tietopyyntö

Henkilöllä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitetaan henkilökohtaisesti sosiaali- ja terveystoimen toimipisteeseen tai Helsingin kaupungin kirjaamoon, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17. Henkilöllisyys on todistettava.

Vainajan tietojen luovutus

Vainajaa koskevia tietoja voi pyytää kirjallisesti sellainen henkilö, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Oikeus saada vainajan tietoja arvioidaan tapauskohtaisesti. Lomakkeessa on perusteltava, mihin pyytäjän tarve perustuu. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitetaan henkilökohtaisesti sosiaali- ja terveystoimen toimipisteeseen tai Helsingin kaupungin kirjaamoon, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17. Henkilöllisyys on todistettava.
12.11.2019 13:07