Suoraan sisältöön

Yhteystiedot ja tehtävät

Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, tai tarvitsee neuvoja oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa voi hän olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen. Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös asiakkaiden ja potilaiden omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot.

Neuvonta puh. 09 3104 3355
ma, ke ja to klo 9–11.30, ti klo 12–14.30

Suojattua sähköpostia voi lähettää sosiaali- ja potilasasiamiehille linkin kautta osoitteeseen sosiaali.potilasasiamies@hel.fi.

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella

Sosiaali- ja potilasasiamiesten asiakastyytyväisyyskysely

Henkilökohtaisesta tapaamisesta sovitaan aina etukäteen.

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki
PL 6060, 00099 Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja potilasasiamiehet:
Sari Herlevi, Anna Holmström ja Teija Tanska

Sosiaali- ja potilasasiamies

  • neuvoo sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) sekä potilaslain (758/1992) soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoo sosiaalihuollon asiakkaan ja terveydenhuollon potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan ja potilaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden käsittelemisessä sekä vahingonkorvausasioissa
  • Sosiaali- ja potilasasiamies on puolueeton taho, joka ei tee päätöksiä, eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä ja yksityisillä terveydenhuollon palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä. HUS-sairaanhoitoalueen potilasasiamiesten yhteystiedot06.07.2020 10:20