Suoraan sisältöön

Yhteystiedot ja tehtävät

Jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun, tai tarvitsee neuvoja oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollossa voi hän olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen. Sosiaali- ja potilasasiamieheen voivat olla yhteydessä myös asiakkaiden ja potilaiden omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä asiakkaiden ja potilaiden asioissa toimivat yhteistyötahot.

Neuvonta puh. 09 3104 3355
ma–to klo 9.00–11.00

Suojattua sähköpostia voi lähettää sosiaali- ja potilasasiamiehille linkin kautta osoitteeseen sosiaali.potilasasiamies@hel.fi.

Huom! 1.12. lähtien suojattua sähköpostia ei voi enää lähettää vanhimmilla laitteilla ja sovelluksilla.
Ks. lisätietoja tämän sivun lopusta.

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella

Sosiaali- ja potilasasiamiesten asiakastyytyväisyyskysely

Henkilökohtaisesta tapaamisesta sovitaan aina etukäteen.

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki
PL 6060, 00099 Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja potilasasiamiehet:
Sari Herlevi ja Teija Tanska

Sosiaali- ja potilasasiamies

  • neuvoo sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) sekä potilaslain (758/1992) soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoo sosiaalihuollon asiakkaan ja terveydenhuollon potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan ja potilaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden käsittelemisessä sekä vahingonkorvausasioissa.

Sosiaali- ja potilasasiamies on puolueeton taho, joka ei tee päätöksiä, eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä ja yksityisillä terveydenhuollon palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä. HUS-sairaanhoitoalueen potilasasiamiesten yhteystiedot

Suojatun sähköpostin käyttöön muutoksia 1.12.

Suojattua sähköpostia ei voi 1.12. lähtien enää käyttää vanhimmilla laitteilla ja sovelluksilla. Näitä ovat

  • tietokoneet, joiden käyttöjärjestelmä on Windows XP tai Windows Vista
  • Internet Explorer (IE) -selaimen versio 8 ja sitä vanhemmat versiot
  • Windows Phone 8 ja sitä vanhemmat mallit
  • Apple-tietokoneet, joiden käyttöjärjestelmä on MAC OS X 10.8 tai sitä vanhempi
  • puhelimet, joiden käyttöjärjestelmä on Android 4.3. tai sitä vanhempi.

Muutoksen syynä on se, ettei näiden vanhempien laitteiden ja sovellusten tietoturva ole enää ajan tasalla. Uudempiin laitteisiin muutoksella ei ole vaikutusta.
29.01.2021 15:24