Suoraan sisältöön

Eteläinen kotihoitoyksikkö

Postiosoite: PL 6102
00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite:
Hietaniemenkatu 9 B 2. krs
00100 Helsinki
Puh:
09 310 5015 / vaihde
Kotihoitopäällikkö:   Ulla Seppälä
puh. 09 3102 9983
Hallintoassistentti: puh. 09 3104 6020

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi

Uudet asiakkaat yhteydenotot Seniori-infoon p. 09 310 44556, Seniori-infon puhelinneuvonta

Kotihoidon esihenkilöön saa yhteyden lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumeron kautta.
Kotikäyntien ja kokousten aikana puhelimeen ei vastata, joten on hyvä varautua kertomaan vastaajaan asiakkaan nimi ja puhelinnumero sekä lyhyesti, mitä asia koskee, niin teihin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian.

Lähipalvelualueet

Lauttasaari 1  lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Krista-Kaarina Paukku
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 78147
Postiosoite: PL 6115, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Heikkiläntie 2 A, 2. krs

Lauttasaari 2  lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Sallamaari Böckelman  
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 28302
Postiosoite: PL 6115, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Heikkiläntie 2 A, 2. krs

Töölö 2 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Sara Tyni 
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76241
Postiosoite:  PL 6100, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Sibeliuksenkatu 14, rak. 14, 2. krs

Töölö 3 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Katja Alasvuo
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76329
Postiosoite: PL 6125, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Mechelininkatu 46 A, 3. krs

Töölö 4 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Sari Aalto 
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76291
Postiosoite: PL 6125, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Mechelininkatu 46 A, 3. krs

Viiskulma 1 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Mira Aisamaa
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76159
Postiosoite: PL 6102, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Hietaniemenkatu 9 B, 3. krs

Viiskulma 3 lähipalvelualue (kaksikielinen)
Hemvårdsledare: Tuija Ollila 
Närtjänstområdets telefonnummer för kunder inom hemvården: 09 310 76796
Postadress: PB 6102, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Sibeliusgatan 14, bygg. 14

Viiskulma 4 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Millamaari Merikallio
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 75922
Postiosoite: PL 6102, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Hietaniemenkatu 9 B, 2. krs

Vironniemi 1 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Mervi von Schulmann
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 78368
Postiosoite: PL 6130, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Vironkatu 2, 2. krs

Vironniemi 2 lähipalvelualue
Kotihoidon esihenkilö: Maiju Paavola
Lähipalvelualueen yhteyspuhelinnumero kotihoidon asiakkaille: 09 310 76731
Postiosoite: PL 6130, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Vironkatu 2, 2. krs

Resurssipooli
Kotihoidon esihenkilö: Jussi Jalkanen
Postiosoite: PL 6102, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Hietaniemenkatu 9 B, 2. krs

Yökotihoito
Kotihoidon esihenkilö: Päivi Penttinen, puh. 09 3106 9029

Olemme myös Facebookissa

Palvelun hakeminen

Kotihoidon palveluja haetaan Seniori-info -puhelinneuvonnan kautta.24.08.2022 09:35