Suoraan sisältöön

Arviointi- ja kuntoutusyksikkö Fenix

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


kuva: Aku Isotalo

Puh. 09 3107 3235
Faksi 09 8764 675

Osastonhoitaja Tuula Toppinen-Bah puh. 09 3106 9994
Fysioterapeutti puh. 050 4020 530
Toimintaterapeutti puh. 040 3347 397
Sosiaaliohjaaja puh. 040 1769 328

Fenix on 13-paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö Helsingin eteläisen ja keskisen alueen yli 65-vuotiaille muistisairaille henkilöille.

Yksikön tavoite on tukea asiakkaan kuntoutumista niin, että hän voi asua turvallisesti omassa kodissaan tarvittavien tukitoimien turvin. Yksikössä työskentelee muistisairauksien hoitoon perehtynyt moniammatillinen tiimi: hoitaja, sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja sekä fysio- ja toimintaterapeutti. Palvelualueen lääkäri työskentelee Fenixissä kahtena päivänä viikossa. 

Yhdessä sovitut arvot, asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus ja turvallisuus, luovat työn perustan. 

Monialainen tiimi arvioi arviointi- ja kuntoutusjakson aluksi asiakkaan toimintakyvyn. Arviointijakson aikana tehdään kotikäynti, jossa kartoitetaan asiakkaan selviytymistä kotona. Tarvittaessa järjestetään kotiutuskokous, johon osallistuvat asiakkaan ja omaisen lisäksi moniammatillinen tiimi sekä kotihoito. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua jakson aikana talon päivätoimintaan ja osallistua halutessaan palvelukeskuksen tapahtumiin ja ryhmätoimintaan.18.11.2020 11:47