Suoraan sisältöön

Lyhytaikaishoidon sekä pitkäaikaishoivan osasto 5

Kanslia puh. 09 3104 6061
Osastonhoitaja Heli Mäkelä puh. 09 3107 6956

Osasto 5 sijaitsee Kivelän seniorikeskuksen päärakennuksessa 5.kerroksessa.

Osastolla on 24 asukaspaikkaa, joista 20 on ympärivuorokautisen laitoshoidon asukkaille ja 4 lyhytaikaishoidon asiakkaille. Monialaiseen tiimiin kuuluu asukkaan ja omaisten lisäksi muun muassa sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, lääkäri ja sosiaaliohjaaja.

Ympärivuorokautinen laitoshoito on tarkoitettu iäkkäille henkilöille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon apujen turvin. Tavoitteena on, että asukkaat voivat elää laitoshoidossa mahdollisimman oman näköistä elämää osallistuen omien voimavarojensa mukaan. Tähän pyritään edistämällä asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla turvallinen ja arvokas elämä elämän loppuun asti. Lyhytaikaishoidon tarkoituksena on tukea omaishoitajan voimavaroja, ylläpitää asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia ja tukea omaishoitajan jaksamista oikea-aikaisesti.30.12.2019 13:35