Suoraan sisältöön

Työntekijäksi tai Opiskelijaksi Kivelään

Työntekijäksi

Kivelässä työskentelee noin 140 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaista ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan osastoilla, arviointi- ja kuntoutus ja lyhytaikaishoidon osastoilla sekä päivätoimintayksiköissä. Osa osastoisamme/yksiköistämme on ruotsinkielisiä. Kivelässä toimii myös varahenkilöstö, joka tarjoaa hoitotyön osaamista osastoille tilapäisessä ja lyhyessä henkilöstövajeessa. Tämän lisäksi Kivelässä työskentelee laitoshuollon ammattilaisia, ravinto- ja teknisen huollon työntekijöitä, toimistotyöntekijöitä sekä työllistettyjä työntekijöitä.

Seniorikeskus tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen työn ikäihmisten parissa. Henkilöstön työhyvinvointia ja ammatillista kehittymistä tuemme tarjoamalla hyvät täydennyskoulutusmahdollisuudet sekä kannustamalla henkilöstöämme kehittämään yhteistoimintaa osaamista sekä hyviä käytänteitä jakamalla.

Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään meillä, otathan yhteyttä osastonhoitajiin

  • Arviointi- ja kuntoutus osasto 1 Kaija Ketonen puh. 09 3106 4134
  • Arviointi- ja kuntoutus osasto 4 (ruotsinkielinen): Britt-Marie Lindfelt puh. 09 3104 6046
  • Osasto 5 ja päivätoimintayksiköt Päivänsäde ja Solstrålen (ruotsinkielinen) Heli Mäkelä puh. 09 3107 6956
  • Osasto 12 ja kuntoutustiimi Niina Ramstedt puh. 09 3104 6077
  • Osasto 22 (ruotsinkielinen) ja osasto 10 Anna Ruttonen puh. 09 3104 6161
  • Osasto 14 ja varahenkilöstö: Sari Harakka puh. 09 3104 6195


Opiskelijaksi

Seniorikeskus luo erinomaiset mahdollisuudet opiskelijoille tutustua kehittyvään ja korkeatasoiseen ikääntyneiden hoitoon sekä harjaantua työelämätaidoissa. Kivelän seniorikeskus toimii terveydenhuoltoalan opiskelijoiden työssäoppimisen harjoittelupaikkana. Valtaosa opiskelijoista on lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita. Tämän lisäksi tarjoamme harjoittelupaikkoja myös sosionomi-, geronomi-, fysio sekä toimintaterapeuttiopiskelijoille.

Jokaiselle opiskelijalle nimetään työssäoppimisjaksolle lähiohjaaja, joka vastaa perehdyttämisestä ja ohjaamisesta harjoittelujakson aikana. 

Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat järjestetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Peruskoulun yläasteen oppilailla on mahdollisuus suorittaa työelämään tutustumisjaksoja (TET) Kivelän eri yksiköissä. Kivelä on myös tarjonnut harjoittelupaikkoja työelämävalmennuksessa oleville opiskelijoille sekä kesätyöpaikkoja helsinkiläisille nuorille.12.02.2020 11:09