Suoraan sisältöön

Palveluasumisyksiköt

A-talo  

Asukkaat pelaavat korttia.

Sopuli 2. krs, puh. 09 3104 5994

Asukas näyttää peukkua.
Murmeli, 3. krs, puh. 09 310 45997
Osastonhoitaja Maarit Lamminen puh. 09 3102 9237

Palveluasumisyksikössä on kaksi ryhmäkotia, joista molemmissa on 15 asukasta. He ovat syrjäytymisen tai sairauden vuoksi toimintakykynsä menettäneitä alle 65-vuotiaita.

Perustehtävänä on tuottaa hoitoa ja hoivaa siten, että asukkaat voivat elää ja asua turvallisesti, kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että he voivat ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, toimintakykyä ja mielenterveyttä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Toiminnassa korostuu yksilövastuinen, kuntouttavaan toimintaan tähtäävä työote. Hoitava ja huolehtiva läsnäolo on toiminnan ydin.

Henkilökunta avustaa niissä toiminnoissa, joista asukaat itse eivät selviydy.  Yhteisöllisyyttä vahvistavat yhteiset tilat ja yhteiset tapahtumat. Merkityksellisyys rakentuu viikoittaisista retkistä sekä lukuisista tapahtumista, joita tarjoaa niin yksikön kuin koko Koskelan yhteisö.

Asukas pujottaa helmiä nauhaan.

N-talo

4. kerros
Puh. 09 3105 0907
Osastonhoitaja Asta Kilpeläinen puh. 09 3105 1978

Yksikkö on alle 65-vuotiaiden, somaattista pitkäaikaista ympärivuorokautista laitoshoitoa tarvitsevien monisairaiden yksikkö. Asukaspaikkoja on 19. Asukkailla on käytössä 1-3 hengen huoneet joissa on pesu- ja WC-tilat sekä yhteiset oleskelutilat.

Työskentelyn lähtökohtana on asukkaan osallisuus ja omien voimavarojen mukainen elämä.

Asukkaat osallistuvat Koskelan yhteiseen kulttuuritoimintaan ja lisäksi heidän kanssaan järjestetään  toimintaa omassa yksikössä.

Yksikössä on myös tassufrenditoimintaa. Tassufrendi vierailee säännöllisesti yksikössä.   

Hymyilevä nainen ja koira istuvat vierekkäin.07.08.2020 15:04