Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuolto

På svenska | In English

Kouluterveydenhuolto tiedottaa 23.3.2020

Kouluterveydenhuollon palveluja annetaan toistaiseksi omassa koulussa. Yhteydenotot terveydenhoitajaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta. Hengitystieoireisia oppilaita ei hoideta kouluterveydenhuollossa eikä kouluun tai sovituille käynneille pidä tulla, jos lapsi on sairaana tai hänellä on alkavia infektion oireita. Koulun terveydenhoitaja antaa neuvontaa toistaiseksi omassa puhelinnumerossaan.

Ajankohtaista tietoa Helsingin palveluista ja hoitopaikoista koronavirukseen liittyen saa Helsingin nettisivuilta hel.fi.


Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Lisäksi kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä koulun muiden toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa.


Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Samoin jatketaan neuvolassa aloitettua rokotusohjelmaa.

Laajat terveystarkastukset ovat 1., 5. ja 8. luokan oppilailla, ja ne toteutetaan oppilaan, huoltajan, terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyönä. Näiden tarkastusten tavoitteena on saada laaja-alainen kuva lapsen ja perheen elämäntilanteesta sekä terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Koko koulun työolosuhteita seurataan säännöllisesti. Terveydenhoitaja osallistuu kouluissa tehtävään terveydellisten olojen selvitykseen. Tapaturmien ehkäisyssä kiinnitetään huomiota kouluympäristön turvallisuuteen. Koululaiset ovat vakuutettuja koulumatkoilla sekä koulussa sattuvien tapaturmien varalta. Koulumatkan tai -päivän aikana tapahtuneet lievät tapaturmat hoidetaan koulussa. Vakavat tapaturmat arvioi ja hoitaa oman terveysaseman lääkäri, joka tarvittaessa lähettää lapsen jatkohoitoon.JAA
24.03.2020 14:48