Suoraan sisältöön

Kouluterveydenhuolto, huoltajalle


Koko perheen terveyttä ja hyvinvointia kartoitetaan keskustelemalla vanhempien kanssa, vanhempien esitietolomakkeella ja Audit-kyselyn avulla.

Huoltajien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin, mutta huoltajat ovat tervetulleita myös muihin vuosittaisiin terveystarkastuksiin.

Koulupäivän tai koulumatkan aikana tapahtuneen tapaturman sattuessa tai oppilaan äkillisesti sairastuessa ensiapu annetaan koululla ja otetaan yhteyttä vanhempiin, jotka huolehtivat lapsensa tarvittaessa jatkohoitoon terveysasemalle. Mahdollisten tapaturmien ja äkillisten sairastumisten vuoksi tulee koululla olla vanhempien ajan tasalla olevat puhelinnumerot. Lapsen sairastuessa tai loukkaantuessa vapaa-ajalla vanhemmat huolehtivat lapsen hoidosta.

 12.03.2018 14:29