Suoraan sisältöön

Median maailma

Media kuuluu erottamattomasti nykylapsen ja nuoren arkeen. Television, radion ja lehtien lisäksi heille ovat aina olleet olemassa videot, tietokone, pelilaitteet ja kännykkä. Median välityksellä aikuisten maailma tunkeutuu yhä enemmän lasten elämään. Vaikka lapset eivät saisi katsella tai kuunnella aikuisille suunnattuja ohjelmia, television äänet kantautuvat heidän korviinsa. Samoin sanomalehtien kuvat ja otsikot sekä iltapäivälehtien lööpit osuvat heidän silmiinsä.

-  Miten hallinta mediatulvaa 
-  Turvallisesti netissä
-   Median vaikutuksia lasten ja nuorten elämään ja terveyteen


Miten hallinta mediatulvaa       

Median hallinta ja lapsen suojeleminen haitallisilta aineistoilta vaatii todellista halua toimia ja paneutua asiaan. Vaaditaan myös vahvaa tahtoa pitää kiinni sovituista asioista. Usein vanhempi joutuu myös muuttamaan omia median käytön tottumuksiaan, sillä lapset seuraavat tarkasti vanhempiensa mallia, myös tässä asiassa.

Mediatulvan hallinta alkaa siitä, että etukäteen valitaan katsottavat ohjelmat tai pelattavat pelit. Myös peliajan pituudesta sovitaan etukäteen. Perheessä voidaan myös ottaa tavaksi se, että lapsi kysyy luvan television tai tietokoneen avaamiseen, jolloin asiasta ei tarvitse neuvotella joka kerta erikseen.

Lasten mediakasvatuksessa on tärkeää, että lapselta ei vain kielletä tiettyjä ohjelmia tai pelejä, vaan että asiasta myös keskustellaan lapsen kanssa, kerrotaan hänelle, minkä vuoksi vanhemmat eivät pidä kyseistä ohjelmaa lapselle sopivana. Keskustelemisen ja rajoitusten lisäksi lasten median käytön ohjaaminen vaatii yhdessä luotuja pelisääntöjä: milloin, mihin ja kuinka paljon.


Turvallisesti netissä                

On  tärkeää, että vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsen ja nuoren nettikokemuksista ja nettiystävistä. Nuoret eivät esimerkiksi aina kuviaan ja tietojaan sivuille laittaessaan hahmota, että netti on maailmanlaajuinen media. Nuoret itsekin ilmaisivat huolensa nuorimmista käyttäjistä, jotka jakavat liian avoimesti yhteystietojaan tai liian paljastavia kuvia itsestään.

Internetin kuvagalleriat ovat nousseet nuorten seuraelämän hitiksi. Vetonauloina ovat juttelu omien kavereiden kanssa, toisten kuvien katselu ja palautteen saaminen omista kuvista. Yleisimpiä gallerioiden varjopuolia ovat pilkkaaminen, kiusaaminen ja toisten kuvien levittely ilman lupaa. Yleisin nettikiusaamisen muoto on pilkkaavat kommentit lähinnä ulkonäöstä tai mielipiteistä. Kyselyn mukaan viidennes nuorista kertoi huomanneensa, että hänestä itsestään oli julkaistu kuva ilman lupaa. Vain joka toinen nuori kysyy kaverilta luvan, ennen kuin lisää kaverin kuvan palveluun. Lieveilmiöistä tavallisia olivat myös perättömät huhut ja juorut, toisen nimellä esiintyminen sekä syrjintä ja rasismi.

MLL :n kyselyn mukaan vain neljäsosa nuorista kertoi omien vanhempiensa seuraavan heidän kuvagallerioiden käyttöään ja tiesi heidän nimimerkkinsä. Kahdella kolmasosalla nuorista on kuvia enemmän kuin vain yhdessä kuvagalleriassa. Nettikiusaaminen tulee harvoin aikuisten tietoon. Vain 6 % nuorista kertoi kiusaamisesta ensisijaisesti vanhemmilleen.


Median vaikutuksia lasten ja nuorten elämään ja terveyteen     

Tutkimuksissa on havaittu lasten viettävän kuvallisten medioiden ääressä enemmän aikaa kuin omien vanhempiensa kanssa. Pelien on arvioitu vaikuttavan pelaajiinsa esimerkiksi television katsomista enemmän, sillä pelaaja on aktiivinen toimija siinä missä television katsoja on passiivinen tarkkailija. Jotkut pelit voivat lisätä pelaajien aggressiivisuutta ja epäsosiaalista käytöstä.

Tietokoneen ja pelilaitteiden runsaan käytön on havaittu aiheuttavan erilaisia vaivoja ja oireita niska-hartiaseutuun, selkään, käsiin, päähän ja silmiin. Jo kahden tunnin päivittäinen tietokoneen käyttö aiheuttaa niska-hartiakipuja ja yli viiden tunnin päivittäinen tietokoneen käyttö alaselkäkipuja.

Rahapelien pelaaminen ja/tai liiallinen netissä oleminen saattaa muodostua tavaksi, josta on vaikea päästä eroon. Peleihin kuluu paljon rahaa ja nettiin aikaa. Pelaamisen ja surffaamisen seurauksena muut harrastukset vähenevät ja ihmissuhteissa saattaa ilmetä vaikeuksia. Ajankäyttö saattaa riistäytyä käsistä ja yöunista tingitään ensimmäiseksi.

Lisää tietoa aiheesta:13.03.2018 07:29