Suoraan sisältöön

Lääkäripalvelut

Kontrollivastaanotot

 • Joskus tarkastuksista seuraa jatkotapaamisten tarvetta, jotka voivat liittyä esimerkiksi ryhtiin tai kasvuun, mutta myös esimerkiksi mielialaan.
 • Joissakin tapauksissa voidaan erikoissairaanhoidon (ESH) kanssa poikkeuksellisesti sopia, että koululääkäri tekee välikontrolleja tai jatkoseurantaa.
  • On sovittu, että osa ADHD-potilaista siirretään ESH-jakson jälkeen koululääkärin ja -terveydenhoitajan seurantaan. Seurantalomakkeiden kerääminen ja verenpaineen, pulssin, pituuden ja painon mittaukset ovat terveydenhoitajan tehtäviä.

Konsultaatiot

 • Terveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan, koulupsykologin, kuraattorin ja opettajien konsultaatiot ovat toivottavia. Pääsääntöisesti lääkäreillä on konsultaatioaikaa keskipäivällä tai työpäivän lopuksi.
 • Lääkäri arvioi lähetteiden ja kuntoutuksen tarpeen.
 • Joskus terveydenhoitaja voi erikseen lääkäriä konsultoimatta varata ajan koululääkärin vastaanottoa varten silloin, kun opiskeluhuollon asiantuntija miettii psykiatrisen tai neurologisen arvion tarvetta. Asiantuntijan yhteenveto tai lausunto tulee toimittaa etukäteen. Pääsääntöisesti vastaanottoaikaa tarvitaan ainakin 2 x 60 minuuttia.

Monialaiset neuvottelut

 • Tarkoittaa neuvottelua, jossa on läsnä eri ammattiryhmän edustajia esim. opiskeluhuollosta, lastensuojelusta tai erikoissairaanhoidosta sekä huoltaja ja joskus myös lapsi/nuori.
 • Monialaiset neuvottelut priorisoidaan määräaikaistarkastusten edelle.
 • Lääkäri osallistuu yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin vain erityisen painavista syistä.

Muut kiireelliset ja kiireettömät asiat

 • Ensisijainen vastuu ensiaputilanteista on koulun henkilökunnalla.
 • Hätätilanteissa koululääkäri tulee tarvittaessa auttamaan.
 • Koulun terveydellisten olojen valvonta kuuluu koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Ensisijainen valvontavastuu on rehtorilla. Kouluterveydenhoitaja osallistuu valvontaan, ja koululääkäri antaa tarvittaessa asiantuntija-apua. Oireilevia tutkitaan/hoidetaan tarvittaessa terveysasemilla.
 • Vapaa-ajan matkoja, vaihto-oppilasvuotta ja harrastuksia varten tarvittavia lääketieteellisiä todistuksia ei kirjoiteta julkisessa terveydenhuollossa.


02.04.2019 08:46