Suoraan sisältöön

Koululääkärille vai terveysasemalle

 • Psyykkisissä ja psykososiaalisissa pulmissa sovelletaan periaatetta: "Tulit juuri oikeaan paikkaan". Lapsi/nuori otetaan vastaan siellä, minne perhe on ottanut yhteyttä (koulu- tai opiskeluterveydenhuolto /terveysasema).
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon selvittelyn piiriin kuuluvat:
  • Oppimisvaikeudet, joita koulun tukitoimet eivät ole riittävästi helpottaneet
  • Muut epäilyt opiskelukyvyn heikkenemisestä, esim. runsaat poissaolot
 • Nämä asiat priorisoidaan kiireellisemmiksi kuin määräaikaistarkastukset
  • Skolioosiepäily: kuuluu koululääkärille, ei terveysasemalle!
  • Pituuskasvun häiriö: kuuluu koululääkärille, ei terveysasemalle!
  • Puberteetin häiriö: kuuluu koululääkärille, ei terveysasemalle!
  • Lihominen ja laihtuminen: kuuluvat ensisijassa koululääkärille.
  • Kuukautisvaivat: tapauskohtaisia, kouluterveydenhoitaja konsultoi koululääkäriä.
  • Raskauden hormonaalinen ehkäisy:
   -  Peruskouluikäisten ehkäisy voidaan aloittaa kouluterveydenhuollossa ja pyritään aloittamaan siellä, minne oppilas ensin ottaa yhteyttä.
   -  Opiskelijoiden ehkäisy aloitetaan siellä, minne opiskelija ottaa ensiksi asiassa yhteyttä. Opiskeluterveydenhuollossa aloitus terveydenhoitajalla, joka tarvittaessa konsultoi koululääkäriä. > Ensimmäinen kolmen kuukauden kontrolli samassa toimipisteessä, tilanteen mukaan hoitajalla tai lääkärillä. Tämän jälkeen seuranta siirtyy terveysasemalle.
 • Pitkäaikaissairaudet: määräaikaistarkastuksissa varmistetaan, että hoito ja seuranta ovat kunnossa.
  • Akne, vatsavaivat, päänsärky, yökastelu, allergiat, ihottumat, hengitystie-, tuki- ja liikuntaelinoireet:
  • Jos tulee esiin lääkärintarkastuksessa, lääkäri (alku)hoitaa/ottaa kantaa. Tavallisesti hän ohjaa jatkohoitoon terveysasemalle.
  • Jos asia tulee esiin terveydenhoitajan tarkastuksessa tai esim. vanhemman aloitteesta, ohjataan terveysasemalle.
  • Harkinnanvaraisesti voidaan menetellä toisinkin - terveydenhoitajan pitää konsultoida lääkäriä menettelytavasta.
  • Nuha, (pitkittynytkin) yskä, astman diagnostiikka ja seuranta: kuuluvat terveysasemille, ei koululääkärille!


02.04.2019 08:58