Suoraan sisältöön

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävät

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on

-  oppilaiden ja opiskelijoiden terveydenhoito
-  terveysneuvonta
-  lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen sekä
-  koulujen ja oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta.

Terveydenhuoltolain mukaan opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu lisäksi opiskelijoiden sairaanhoito.

Kouluterveydenhuoltoon sairaanhoito ei kuulu, mutta koulutapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteisen hammashuollon järjestäminen on sosiaali- ja terveysviraston suun terveydenhuollon vastuulla.

Helsingin kaupungin kutsuntatarkastuksista vastaa sosiaali- ja terveysviraston lääkäripalvelut -toimisto yhdessä opiskeluterveydenhuollon kanssa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen sekä perheiden tukemiseen, sillä se tavoittaa lähes kaikki lasten ja nuorten ikäluokat. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto edistää koko koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimii oppilas- ja opiskeluhuollossa moniammatillisesti ja perhekeskeisesti varhaisen puuttumisen periaatteella. Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolatoiminnasta alkanutta hyvää yhteistyötä perheiden kanssa.12.03.2018 15:56