Suoraan sisältöön

Yhteystiedot

Koulujen terveydenhoitajien yhteystiedot löytyvät koulujen omilta kotisivuilta. Jokaisella koululla on nimetty terveydenhoitaja. Kouluterveydenhuollon lääkärille varataan aika terveydenhoitajan kautta.
Suomenkieliset peruskoulut ja ruotsinkieliset peruskoulut


Hallinto  

Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki
PL 6100, 00099 Helsingin kaupunki

Kouluterveydenhuollon vastuuhenkilö on kouluterveydenhuollon päällikkö. Kouluterveydenhuolto jakautuu hallinnollisesti kolmelle alueelle: eteläinen ja läntinen, itäinen ja kaakkoinen sekä koillinen ja pohjoinen. Alueen toiminnasta vastaa ylihoitaja. Terveydenhoitajien lähiesihenkilönä toimii osastonhoitaja.

Kouluterveydenhuollon hallinnon yhteystiedot löytyvät Helsingin kaupungin yhteystiedoista hakusanoilla kouluterveydenhuolto ja tehtävänimike.16.09.2022 10:32