Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki on tarkoitettu lapsille ja perheille, joilla on vaikeasti kuormittava elämäntilanne ja tuen tarve. Palvelujen tarvetta arvioidaan, jotta lapsi tai perhe saisi sopivan avun.

Voit ottaa yhteyttä arkisin klo 8.15-16.00 oman alueesi yksikköön, jos perheessäsi on paljon kuormitusta ja tarvitset apua. Alueellisten yksiköiden yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Kuormitusta lapsiperheelle voivat aiheuttaa esimerkiksi

  • lapsen kasvatukseen liittyvät pulmat
  • lapsen oireilu
  • vanhempien uupumus
  • perheen vuorovaikutuksen ongelmat
  • vaikea taloudellinen tilanne
  • päihteiden käyttö perheessä
  • mielenterveysongelmat
  • väkivalta perheessä
  • muut arkeen liittyvät ongelmat.

Tuen ja palveluiden tarvetta arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhdessä perheen kanssa. Mukana työssä on useita eri ammattilaisia. Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista ja tuesta voi saada ohjausta, neuvontaa sekä välitöntä apua ja tukea. Palvelutarpeen arviointi sisältää 1–5 tapaamista ja kestää enintään kolme kuukautta.

Lastensuojeluilmoitusten käsittely

Lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa ja tuessa käsitellään lastensuojeluilmoitukset. Lastensuojeluilmoitus käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Samalla päätetään, ryhdytäänkö lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. Asian käsittelyn tuloksena voidaan myös todeta, ettei selvitykseen ole tarvetta.

Mikäli arvioidaan, että lastensuojelutarpeen selvitys on tarpeen, on se tehtävä kolmen kuukauden kuluessa tiedon tai ilmoituksen saapumisesta. Lastensuojelutarpeen selvityksen aikana lapsi ei ole lastensuojelun asiakas.

Alueelliset yksiköt

Lastensuojeluilmoitukset

Arkisin virka-aikaan oman asuinalueen yksikköön (ks. tiedot yltä). Iltaisin ja viikonloppuisin puh. 0206 96006.
01.06.2021 15:19