Suoraan sisältöön

Lastenkodit ja perhehoito

Välittömässä vaarassa oleva lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti oman kodin ulkopuolelle vastaanottoperheeseen tai vastaanottolaitokseen. Sijoitus voidaan tehdä kaikkina vuorokauden aikoina.  Vastaanottoyksikössä lapsi otetaan turvallisesti vastaan, hän saa tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa ja hänen sekä hänen perheensä tilanne arvioidaan.  

Kun lapsi tarvitsee pitkäaikaisempaa sijaishuoltoa, hänet sijoitetaan ensisijaisesti perhehoitoon. Perhehoidon tavoitteena on tarjota lapselle yksilöllistä huolenpitoa ja hoitoa, pysyviä ihmissuhteita sekä turvallinen koti. Sijoituksen aikana lapsella on oikeus pitää yhteyttä hänelle läheisiin ihmisiin, ja sijaisperheet tekevät yhteistyötä lapsen vanhempien ja eri viranomaisten kanssa.

Jos lapsen tai nuoren tarpeisiin ei pystytä vastaamaan perhehoidossa, etsitään hänelle paikka lastenkodista. Lastenkotihoidon tarkoituksena on turvata sijoitetulle lapselle turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä tasapainoinen ja monipuolinen kehitys.02.05.2022 16:13